Zsadányi Edit


Publikációk


Kötetek:
- Krasznahorkai László. Pozsony: Kalligram, 1999, 201.
- A csend retorikája. Kihagyásalakzatok vizsgálata huszadik századi regényekben. Pozsony: Kalligram, 2003.
- A másik nő. A női szubjektivitás narratív alakzatai. Budapest: Ráció, 2006.

Szerkesztett kötetek:
- Imre Z. - Józan I. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. - Zsadányi E. (szerk.) Transfer and Translation. Intercultural Dialogues. Budapest: Books In Print, 2002, 276.

Kritikák, tanulmányok:
- Narratív struktúrák a harmincas években. Kosztolányi Barkochba és Móricz Tyúkleves című novellájának összehasonlító elemzése, Irodalomtörténet 1992/4, 868-890.
- Reframing the Frame. Djuna Barnes: Nightwood Issues, in Cultural Analysis. Amsterdam: Pharos, 1996, 27-48.
- Krasznahorkai László: Az urgai fogoly, Alföld 1997/7, 69-83.
- A Hamupipőke mese kortárs amerikai regényekben. Joyce Carol Oates: Black Water, Literatura 1997/4, 389-402.
- A keret bekeretezése. Éjszaka-metaforák elemzése Djuna Barnes Éjerdő című regényében, Literatura 1998/1, 61-78.
- Írás a beszédben. Krasznahorkai László: A Théseus-általános, Jelenkor 1999, 530-543.
- Cinderella does not want to go to the ball, Arcadia 2000/2, 192-211.
- „Lesem az arcát, nem néz vissza”. Nemi szerepek, látvány és nézőpont vizsgálata Esterházy Péter Egy nő című írásában, Kalligram 2000/4, 119-127.; illetve: in Józan I. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás, Budapest: Osiris, 2003, 521-532.
- Displacement of Identity in Kathy Acker’s Don Quijote and Gertrud Stein’s Three Lives, in Goggin, J. - Neef, S. (szerk.) Travelling Concepts. Amszterdam: ASCA Press, 2001, 54-63.
- Az elveszett hangok nyomában. Gertrude Stein: Tender Buttons, Literatura 2001/1, 26-42.
- Narrativitás, szubjektivitás és nemi identitás, Alföld 2001/12, 63-76.
- Speech from the Margin. Gertrude Stein's Tender Buttons and Agáta Gordon's Kecskerúzs, Hungarian Studies 2001/1, 127-143.
- Interpretation as Translation: Gertrude Stein’s Experimental Writings. in Imre Z. - Józan I. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. - Zsadányi E. (szerk.) Transfer and Translation. Intercultural Dialogues. Budapest: Books In Print, 2002, 232-242.
- A másik nő - azonosság és másság felfogásai jelenkori magyar írónők műveiben, Irodalomtörténet 2003/4, 68-87.
- 1911: Kaffka Margit, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1985: Krasznahorkai László, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 2002: Rakovszky Zsuzsa, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)