Zákány Tóth Péter


Publikációk


Szerkesztett kötetek:
- Mudra V. - Zákány Tóth P. (szerk.) Vajda Péter művei. Budapest: Kortárs, 2004, 1326.

Kritikák, tanulmányok:
- Olám. Az ember tragédiája és a Biblia, in Andor Cs. - Tarjányi E. (szerk.) V. Madách Szimpózium. Balassagyarmat - Szügy 1997. Budapest - Balassagyarmat: Madách Irodalmi Társaság, 1998, 22-72.
- Az olvasás ideológiai fátyla. Milbacher Róbert: „... Földben állasz mély gyököddel...”, Literatura 2002/2, 246-254.
- Az ideális olvasó megkonstruálása. A Kölcsey-olvasás önéletrajzisága, in Jeney É. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) (Tév)eszmék bűvölete. Budapest: Akadémiai, 2004, 37-75.
- (Pár)beszéd vagy elnémulás. A lírai beszédhelyzet sajátosságai Berzsenyi Dániel: A poesis hajdan és most című költeményének a tükrében, Első Század 2000/I, 7-39.
- Élet és Literatura, különös tekintettel a Nemzeti hagyományokra, in „Et in Arcadia ego” (A Debreceni Konferencia anyagából készült tanulmánykötet - megjelenés előtt)