Zákány Tóth Péter


Életrajz


Végzettség:
- Esztétika szakos bölcsész, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
- Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Ösztöndíjak:
2003. Erasmus-ösztöndíj, Universiteit Leiden, Leiden

Munkahelyi tapasztalat:
2003-tól: Tudományos segédmunkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Szakmai tevékenység:
- Vajda Péter műveinek a sajtó alá rendezése
- Szerepvállalás a Mikszáth Kálmán kritikai kiadás munkálataiban
- Vajda Péter „Erkölcsi beszédek” című munkájának kiadásában való együttműködés Szilágyi Mártonnal
- Jókai Mór 1852-ben keletkezett novelláinak a kritikai kiadásában való részvétel
- Társfőszerkesztése egy 18-19. századi szöveggyűjteménynek (Szontagh Gusztáv-, Czakó Zsigmond- és Vajda Péter-fejezetek sajtó alá rendezése)
- Tanulmányok publikálása konferenciakötetekben, szakmai és irodalmi folyóiratokban
- Rendszeres előadások tartása a Madách Irodalmi Társaság által szervezett szimpóziumokon
- A Vetésforgó című 19. századi konferencián saját Kölcsey-dolgozattal való szereplés, annak megvitatatásában való részvétel
- Előadás tartása az „Et in Arcadia ego” (A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése) című debreceni konferencián
- Részvétel az MTA Irodalomtudományi Intézete által rendezett, a Kölcsey kritikai kiadást tárgyaló vita-délelőttökön
2003-2005. Részvétel az OTKA Ideológiák Kutatócsoport munkájában
2006-tól: Részvétel az OTKA Nemzeti irodalom az egységesülő világban címen működő kutatócsoport munkájában

Tagságok:
- A Madách Irodalmi Társaság tagja

Kutatási területek:
- 20. századi világirodalom
- Irodalomelmélet
- Narratológia
- Retorika