Varga Tünde


Publikációk


Kritikák, tanulmányok:
- Text and Interpretation Reconsidered: Contrasting Hans-Georg Gadamer and Paul de Man in the Light of Intertextuality, The Anachronist 2001, 167-199.
- Image and Imagination in the Ekphrastic Tradition, The Anachronist 2002, 190-216.
- Képszövegek. W. J. T. Mitchell: Picture Theory, in Kulcsár Szabó E. - Szirák P. (szerk.) Történelem, kultúra, medialitás. Budapest: Balassi, 2003, 202-211.
- A pillantás idegenségének bája, in Bednanics G. - Kékesi Z. - Kulcsár Szabó E. (szerk.) Identitás és kulturális idegenség. Budapest: Osiris, 2003, 412-422.
- Kultúrával lázadó. Klaniczay Gábor: Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években, Magyar Műhely 2003/2, 73-76.
- Képtelen képzelet, in Jeney É. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) (Tév)eszmék bűvölete. Budapest: Akadémiai, 2004.
- The Pleasures of the „Vulgar” Look. Peter de Bolla: The Education of the Eye, The Anachronist 2004.
- Vizuális nyelv - nyelvi vizualitás: Ezra Pound Image-fogalma, in Bednanics G. - Bengi L. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Hang és szöveg. Budapest: Osiris, 2004, 509-528.
- Olvasás vagy szövegszerkesztés? András Sándor: „nem adnám semmiért ezt a zimankós szabadságot...”, Magyar Műhely 2004/1, 89-92.
- Vizuális? Populáris? Kultúra?, in Jeney É. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg. Budapest: Balassi, 2006, 9-31.
- (Dánél Mónikával): 1978: A nyugati magyar irodalom „köztes tere”. Megjelenik a Fehérlófia Első Könyve, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)