Szegedy-Maszák Mihály


Életrajz


Végzettség:
1966. Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
1967. Ph. D., Irodalomtudomány, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (Disszertáció témája: Virginia Woolf)

Ösztöndíjak:
1966. 17. századi angol és 20. századi amerikai költészettel kapcsolatos tanulmányok, Trinity Hall and Gonville and Caius College, Cambridge
1971, 1974, 1979. Tudományos ösztöndíjas, Centre National de Recherche Scientifique, Párizs
1975. Tudományos ösztöndíjas, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Párizs
1976. Tudományos ösztöndíjas, Swedish Institute, Stockholm

Munkahelyi tapasztalat:
1967-1971. Egyetemi adjunktus, József Attila Tudományegyetem, Angol Tanszék, Szeged
1967-1981. Tudományos munkatárs, MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest
1979-1980. Tudományos munkatárs, King’s College, Cambridge, Nagy Britannia
1981-1990. Egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest
1982. Vendégkutató, Université de Liege, Liege
1984. Vendégtanár (Összehasoníltó Irodalomtudomány), Indiana University, Bloomington
1984-1985. Tudományos munkatárs (ACLS), State University of New York, Buffalo
1987. Vendégtanár (Magyar nyelv és irodalom), Indiana University, Bloomington
1988-1991. Tanszékvezető egyetemi tanár, Indiana University, Bloomington
1990-1994. Egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
1991-től: Egyetemi tanár, (Kelet-európai tanulmányok és összehasonlító irodalomtudomány) Indiana University, Bloomington
1994-től: Tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Budapest

Szakmai tevékenység:
1986-1987. A Hungarian Studies című folyóirat szerkesztője
1988-tól: A New Literary History (U. S. A.) tanácsadó testületének tagja
1988-2004. A Hungarian Studies főszerkesztője
1991-2004. A Protestáns Szemle főszerkesztője
1994-től: A „Tegnap és ma” című monográfiasorozat (Bratislava: Kalligram; 13 megjelent kötet) sorozatszerkesztője
1996-tól: A „Visegrád Könyvek” (Bratislava: Kalligram; 5 megjelent kötet) sorozatszerkesztője
1996-tól: Az Arcadia (Tübingen, Németország) című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
1998-1999. Az 51. Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár magyar képviseletének kormánybiztosa
1999-2000. A Collegium Budapest tudományos munkatársa
2000-től: Az Across Languages and Cultures szerkesztőbizottsági tagja

Tagságok:
1972-től: A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (AILC - ICLA) tagja
1983-1992. A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (AILC - ICLA) Koordinációs Bizottságának tagja
1986-tól: A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Végrehajtó Bizottságának tagja
1991-től: A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (AILC - ICLA) vezető testületének tagja
1992-2001. A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (AILC - ICLA) Koordinációs Bizottságának alelnöke
1993-tól: A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
1995-től: Az Academia Europaea tagja
1996-2006. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság alelnöke
1997-2004. A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (AILC - ICLA) alelnöke
1998-tól: A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
2000-2006. A Collegium Budapest Tudományos Tanácsadó Testületének tagja
2001-től: A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (AILC - ICLA) Koordinációs Bizottságának elnöke
2002-től: A Magyar UNESCO Bizottság alelnöke
2002-től: Az MTA Irodalomtudományi Bizottságának elnöke
2003-tól: A Habsburg Történeti Intézet tudományos tanácsadója

Díjak, kitüntetések:
1997. Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje
2003. Széchenyi-díj

Kutatási területek:
- 19-20. századi angol, amerikai és francia irodalom
- 19-20. századi magyar irodalom
- Fordításelmélet
- Interarts tanulmányok
- Irodalomelmélet
- Kanonizáció
- Művelődéstudományok
- Narratológia
- Nemzeti és nemzetközi kánon az egységesülő világban
- Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány