Szávai János


Publikációk

Kötetek:
- Saint-Exupéry. Budapest: Gondolat, 1971.
- Martin du Gard világa. Budapest: Európa, 1977.
- Az önéletírás. Budapest: Gondolat, 1978.
- The Autobiography. Budapest: Akadémiai, 1984.
- André Malraux. Budapest: Gondolat, 1984.
- Zsendül-e a fügefa ága? Budapest: Szépirodalmi, 1987.
- Magyar emlékírók. Budapest: Szépirodalmi, 1989.
- Introduction a la littérature hongroise. Budapest - Paris: Akadémiai - Jean Maisonneuve, 1989.
- La Hongrie, Paris: Presses Universitaire de France, 1996.
- Nagy francia regények. Budapest: Krónika Nova, 1999.
- Geschiedenis van Hongarija. Hertogenbosch: Voltaire, 1999, 116.
- La Hongrie. Tokio: Hakusuisha, 1999, 170.
- (Alain Lance-szal) Nouvelle poésie hongroise. Paris: Caractè,res, 2001.
- Ungarija. Szófia: Kama, 2001, 128.
- Írástudók vagy próféták - Magyar írók a világirodalomban. Budapest: Krónika Nova, 2002.
- Ungaria. Bucuresti: Corint, 2002, 144.

Szerkesztett kötetek:
- Boccacciótól Salingerig - novellaértelmezések. Budapest: Tankönyvkiadó, 1984. [Szerkesztés és hét tanulmány]
- Kassák - a költőről, íróról, festőről. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989. [Szerkesztés és két tanulmány]
- Nouvelle poésie hongroise. Paris: Caractères, 2001, 262. [Szerkesztés és utószó]
- Qui est libre? Sept essais sur la liberté (Ricoeur, Heller, Maróth, Poszler, Vajda, Szávai, Török). Paris: L’Harmattan, 2002, 132.
- Problématique de la littérature européenne. Paris: L’Harmattan, 2005, 102.
- Magyar Larousse I-II-III. Budapest: Akadémiai, 1991-1992-1994.

Kritikák, tanulmányok:
- Az új és a régi kritika vitája Franciaországban, Nagyvilág 1967/5.
- A strukturalizmus, Nagyvilág 1968/5.
- A szürrealizmus esztétikájához, in Bajomi Lázár E. (szerk.) A szürrealizmus. Budapest: Gondolat, 1968.
- Jean-René Huguenin, in Huguenin: Kegyetlen part. Budapest: Magvető, 1970.
- Simone de Beauvoir, in Köpeczi, B. (szerk.), Francia írók a XX. században. Budapest: Magvető, 1975.
- Esterházy és Fábián, Új Írás 1976/9.
- La place et le role de l’autobiographie dans la littérature, Acta Litteraria Academiae Scientiarium Hungariae No 18., 1976.
- Céline éjszakai utazása, in Céline: Utazás az éjszaka mélyére. Budapest: Magvető, 1976.
- Fromentin és a Dominique, in Fromentin: Dominique. Budapest: Európa, 1977.
- Vision et métamorphose - deux aspects de la littérature fantastique, Acta Litteraria Academiae Scientiarium Hungariae No 22., 1980.
- Novellatípusok a mai magyar irodalomban, Irodalomtörténet 1980/3.
- Towards a theory of the short story, Acta Litteraria Academiae Scientiarium Hungariae No 24., 1982.
- Márai vallomásai, Új Írás 1983/5.
- János Pilinszky, in Pilinszky: KZ-oratorio. Paris: Obsidian, 1983.
- A sólyomelmélettől a Tamási modellig - Kántor Lajos, Irodalomtörténet 1984/1.
- La période surréaliste de Gyula Illyés, Mélusine 1984.
- Igra i Carolija, Misli o noveli, Delo Broj (Belgrád), 1985/6.
- Bethlen Miklós, Új Írás 1985/3.
- Le chemin de Damas - essai d’interprétation du mythe Saul-Paul, Revue de littérature comparée 1985/1.
- Giraudoux, in Giraudoux: Églantine. Budapest: Szépirodalmi, 1985.
- Bethlen Kata, Új Írás 1986/1.
- Szabó Dezső életei, Új Írás 1986/3.
- A kaland és a rend pörpatvara - Kassák és az avant-garde, Új Írás 1987/6.
- Bennfoglalás - Esterházy Péter, in Balassa P. (szerk.) Diptychon. Budapest: Magvető, 1988.
- Opus magnum - Nádas Péter, in Balassa P. (szerk.) Diptychon. Budapest: Magvető, 1988.
- Le rire de Kosztolányi, in Boiron, B. (szerk.) Regards sur Kosztolányi. Paris - Budapest: ADEFO - Akadémiai, 1988.
- Füst Milán a világirodalomban, Új Hold évkönyv 1989/2.
- Magyar magatartásformák a 18. és 20. században, in Várdy P. (szerk.) Változás és állandóság. Amsterdam: Mikes Kelemen Kör, 1989.
- Esterházy Péter, in Esterházy: Trois anges me surveillent. Paris: Gallimard, 1989.
- Le temps de l’incertitude ou l’étrangeté dans l’Histoire de ma femme de Milan Füst, in Roman 20-50. Lille, 1989.
- Bécs a magyar emlékírás tükrében, in Jankovics, J. (szerk.) Magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Budapest: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1990.
- A francia Európa-gondolat és Magyarország, Európai utas 1990/1.
- Le temps des francs-tireurs - rapports littéraires franco-hongrois entre 1920 et 1940, in Actes du colloque sur les relations culturelles franco-hongroises des années 1920 a nos jours. Paris.
- Déry, Füst, mémorialiste de Transylvanie, littérature hongroise 1772-1945, poésie hongroise apres 1945, prose hongroise apres 1945, in Didier, B. (szerk.) Dictionnaire Universel des Littératures I-III. Paris: Presses Universitaire de France, 1992.
- Tentations anti-européennes, vocations européennes dans les littératures d’Europe centrale, in Delaperriere, M. (szerk.) Convergenes européennes. Paris: INALCO, 1993.
- Les intellectuels et la politique, Nouvel Art du Francais 1994/5.
- Le voyage selon Céline, in Tverdota Gy. (szerk.) Écrire le voyage. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1994.
- Babits és Gyergyai, Vigília 1995/4.
- A béke viszonylagossága: Pláton, Kant, Babits, Martin du Gard, Vigília 1995/5.
- Camus és a magyar 1956, Magyar Szemle 1996/10.
- Lucidité, résignation, espoir: Sándor Márai et la Hongrie, in Delaperriere, M. (szerk.) Littérature et émigration. Paris: Institut d’Etudes Slaves, 1996.
- Párizs és a magyar irodalom, in Lévy - Valensi - Madácsy, P. (szerk.) Nouvelles tendances en littérature comparée. Amiens - Szeged: Université Jules Verne - JGYTF, 1996.
- Életforma vagy hatalom? Gondolatok a kultúráról, Vigília 1996/5.
- La Rochefoucauld és a Maximák, in La Rochefoucauld: Maximák. Windsor, 1996.
- Antoine de Saint-Exupéry, in Petőfi - Békés (szerk.) Szemiotikai szövegtan. Acta Academiae Szegediensis, 1997.
- Paris mythique, Paris réel: le Paris des écrivains hongrois de notre siecle, in Mares, A. - Delaperriere, M. (szerk.) Paris „capiale culturelle” de l'Europe centrale? Paris: Institut d'Etudes Slaves, 1997.
- Montesquieu aktualitása, in Montesquieu: A rómaiak nagysága és hanyatlása. Budapest: Kossuth, 1997.
- Annie Ernaux diptychonja, in Ernaux: Árulás. Budapest: Széphalom, 1997.
- Berzsenyi, Vörösmarty, Jókai, Petőfi, Arany, Eötvös, Madách, Mikszáth, in Ambriere, M. (szerk.) Dictionnaire du XIXe siecle. Paris: Presses Universitaires de France, 1997.
- Le retour a la démocratie en Hongrie 1989-1994, in Delsol - Maslowski (szerk.) Histoire des idées politiques de l’Europe centrale. Paris: Presses Universitaires de France, 1998.
- Pour une littérature européenne qui ne se limite pas a celle des langues courantes in Didier, B. (szerk.) Précis de la littérature européenne. Paris: Presses Universitaires de France, 1998.
- Magyar irodalom - egyetemes irodalom, Alföld 1999/2.
- Pour une littérature européenne, in Brunel - Vuillemain (szerk.) Littératures européennes, littératures comparées. Arras: Hestia-Certel, 1999, 11-25.
- Les deux modernismes hongrois des années 1910 - Babits ou Kassák, in Delaperriere (szerk.) Modernisme en Europe centrale. Paris: L’Harmattan, 1999, 85-97.
- Egy szemernyi téboly. Márai és az emigráció, Alföld 2000/4.
- A Jónás könyve mint újraírás, Kortárs 2000/6.
- Zendülők avagy egy kisebbrangú próféta, Alföld 2000/9.
- Littérature hongroise - littérature générale, in Szende (szerk.) Bilan de la Hongrie au XX. siè,cle. Paris: L’Harmattan, 2000, 209-221.
- Jonas selon Babits, Hungarian Studies No. 32, 2000.
- Acte gratuit avagy Sztavrogin visszatér, Vigília 2001/11.
- Ady a Sion hegy alatt, Palimpszeszt 2002/17.
- Márai és a világirodalom - a világirodalom és Márai, in Kenyeres Z. - Gintli T. (szerk.) Pillanatképek a hazai irodalomtudományról. Budapest: Anonymus, 2002.
- Réécriture et relecture, in Imre Z. - Józan I. - Kulcsár-Szabó Z. - Szegedy-Maszák M. - Zsadányi E. (szerk.) Transfer and Translation. Intercultural Dialogues. Budapest: Books In Print, 2002.
- Le changement de régime en Hongrie et la France, in Prigent (szerk.) Pouvoir en Hongrie depuis 1945. Paris: INALCO - CEEM, 2002.
- Retorika és poiesis, in Hajdú M. (szerk.) Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest: ELTE, 2003.
- Traduire Céline, in Máté - Szende (szerk.) Frontières et passages. Bern - Berlin: Peter Lang, 2003, 285-296.
- Visages de la Hongrie, Cahiers d’Etudes hongroises 2003/11, 89-91.
- Le Paysan du Danube ou l’homme des limbes, Cahiers d’Etudes hongroises 2003/11, 125-136.
- Bardamu avagy a pesszimizmus, in Céline: Utazás az éjszaka mélyére. Budapest: Európa, 2003, 476-486.
- Egyszólamúság vagy dialógus, in Szabó B. I. (szerk.) Kenyeres Zoltán Emlékkönyv. Budapest: Anonymus, 2004, 359-367.
- Francia irodalmi mozaik, Magyar Napló 2004/7.
- Babits entre Poe et Nietzsche, in Richet (szerk.) Poétique du fantastique. Paris: L’Harmattan, 2004, 40-52.
- A létezés titokzatos magja - új szempontok egy Márai regényhez, Kortárs 2004/5.
- A fantasztikum mint a valóság provokációja. Megjegyzések a Gólyakalifához, Alföld 2004/10, 42-52.
- Maïeutique et canonisation, in Szávai J. (szerk.) Problématique de la littérature européenne. Paris: L’Harmattan, 2004, 24-40.
- Ironie, dialogue et identité nationale, le cas Gombrowicz et le cas Esterházy, Budapest - Dordrecht: Neohelicon, 2005.
- L’oeuvre comme témoignage: contournement de l’obstacle (de Saramago a Esterházy), in Bessiere - Maár J. (szerk.) Littérature, fiction, témoignage, vérité. Paris: L’Harmattan, 2005.
- Céline írói világa, Kalligram 2005/Július-augusztus.
- Az igazat mondd ne csak a valódit. Paradigmaváltás a magyar önéletírásban, Alföld 2006/2.
- Aletheia, avagy nem találunk szavakat, Vigília 2006/5, 369-376.
- A mandarin-metafora, in Correspondances - Kapcsolatok. Hommage a Martonyi Éva. Piliscsaba: PPKE, 2006.
- Létezik-e fél-bűn, Alföld 2006/11.
- L’attente comblée: le 9e chapitre de Kornél Esti, Cahiers d’Etudes hongroises 2006/13.

Fordítások:
- La Rouchefoulcauld: Maximák, Helikon, Windsor (2. kiadás)
- Montesquieu: A rómaiak nagysága és hanyatlása, Helikon, Kossuth (2. kiadás)
- Fromentin: Dominique, Európa
- Gide: Gondolatok Chopinről, Zeneműkiadó
- Giraudeoux: Églantine, Szépirodalmi
- Céline: Utazás az éjszaka mélyére, Magvető, Európa (2. kiadás)
- Céline: Halál hitelbe, Kalligram
- Yourcenar: Opus nigrum, Magvető
- Tournier: Péntek vagy a Csendes-óceán végvidéke, Magvető
- Ernaux: Árulás, Széphalom