Scheibner Tamás


Publikációk


Szerkesztett kötetek:
- Scheibner T. - Szűcs G. Z. (szerk.) Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. Budapest: L’Harmattan, 2002.
- Scheibner T. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Der lange, dunkle Schatten. Studien zum Werk von Imre Kertész. Wien: Passagen (Passagen Literaturtheorie), 2004.
- Scheibner T. - Vaderna G. (szerk.) Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról. Budapest: L’Harmattan, 2005.
- Lóránd Zs. - Scheibner T. - Vaderna G. - Vári Gy. (szerk.) Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei. Budapest: L’Harmattan, 2006.

Kritikák, tanulmányok:
- Borges-olvasás, Huszonegy 2.3 (2001), 31-44.
- (Szűcs Zoltán Gáborral): A szerkesztők előszava, in Scheibner T. - Szűcs G. Z. (szerk.) Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. Budapest: L'Harmattan, 2002, 9-13.
- Testiség, szexualitás, identitás az Emlékiratok könyvében, Kalligram 2002/10.
- Az önmagától megfosztott én. Kertész Imre: Jegyzőkönyv, Irodalomtörténet 2003/3.
- (Csin) Akadémikus művészet. Darvasi László: A lojangi kutyavadászok, Alföld 54.6, 2003/Június, 92-95.
- A rezervátum boldogsága. Elbeszélői identitás, cinikus irónia és groteszk a Sinistra körzetben, in Scheibner T. - Vaderna G. (szerk.) Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról. Budapest: L'Harmattan, 2004.
- Mítosz és ideológia. Paradoxitás Kertész Imre esszéiben, Jelenkor 2004/5.
- Das um sich selbst gebrachte Ich. Imre Kertész: Protokoll, in Scheibner T. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Der lange, dunkle Schatten. Studien zum Werk von Imre Kertész. Wien: Passagen (Passagen Literaturtheorie), 2004, 293-311.
- It's my life. Kiss Ottó: Javrik könyve, Kalligram XII.12, 2004/December, 105-107.
- The Self Deprived from Itself. Imre Kertész: „The Register”, in Vasvari, Louise O. - Totosy de Zepetnek, S. (szerk.) Nobel in Literature 2002. Imre Kertész and Holocaust Literature. West Lafayette: Purdue UP (Purdue Books in Comparative Literature) 2005.
- Kis(s) angyaltan. Kiss Ottó: Angyal és Tsa, Alföld 56.1, 2005/Január, 100-104.
- Egészséges erotika, avagy esszék Európa lágyékából Andrzej Stasiuk - Jurij Andruhovics: Az én Európám. Két esszé az úgynevezett Közép-Európáról, Jelenkor XLVIII. 10, 2005/Október, 1001-1006.
- Elválni egy testtől. Schein Gábor: Lázár!, Alföld 57.8, 2006/Augusztus, 106-110.

Fordítások:
- De Man, Paul: Egy modern mester: Jorge Luis Borges, Huszonegy 2.3, 2001, 5-12.
- Rapaport, Herman: Borges, de Man és az olvasás dekonstrukciója, Huszonegy 2.3, 2001, 13-29.
- White, Hayden: A modern esemény, in Kisantal T. (szerk.) Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest: L’Harmattan - Atelier, 2003, 265-286.