Peremiczky Szilvia


Publikációk


Kritikák, tanulmányok:
- Arpad and Abraham were Fellow-countrymen (?), Literatura 2003.
- Antiszemitizmus és irodalom, in Jeney É. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg. Budapest: Balassi, 2006, 347-398.
- Árpád és Ábrahám földiek voltak (?), in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- Ének a zenéről. Zene a magyar irodalomban, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- Az emancipáció utáni fin de siécle Budapest és Mahler, Budapesti Negyed (megjelenés előtt)
- Szefárd zsidó folklór, Palimpszeszt (munkacím, megjelenés előtt)
- Szefárdok Izraelben, Palimpszeszt (munkacím, megjelenés előtt)
- A szefárd mese, Palimpszeszt (munkacím, megjelenés előtt)
- Szefarad és Jeruzsálem. Jeruzsálem a középkori zsidó költészetben, Palimpszeszt (munkacím, megjelenés előtt)
- Irodalom és opera (megjelenés előtt)
- „Egy” darab élet (megjelenés előtt)
- Aron Rodrigue és Ester Benbassa könyvének (A szefárd zsidók története) recenziója (megjelenés előtt)
- Los israelitas espaňoles (?) - avagy a szefárdok egy története (munkacím, megjelenés előtt)

Fordítások:
- Szemelvények a Meam Loez-ből, szefárd népmesék, Palimpszeszt (megjelenés előtt)