Palkó Gábor


Publikációk

Kötetek:
- A modernség alakzatai. Budapest: JAK-Ulpius-ház, 2004, 288.
- Esterházy Péter pályakezdése. 2006.

Szerkesztett kötetek:
- Palkó G. (szerk.) Sárközi György összegyűjtött versei és versfordításai. Budapest: Unikornis.
- H. Nagy P. - Lőrincz Cs. - Palkó G. - Török L. (szerk.) Ady-értelmezések. Iskolakultúra Könyvek 15., Pécs: Iskolakultúra, 2002.

Kritikák, tanulmányok:
- Frigyes Karinthy, in Serafin, S. (szerk.) Dictionary of Literary Biography (DLB) Twentieth-Century Eastern European Writers.
- Az irónia titokzatos alanya/tárgya, Szépliteratúrai Ajándék 1998/4 - 1999/1.
- 12 szócikk, in Irodalmi fogalmak kisszótára. Budapest, 1999.
- Horizontváltás és dialógus, in Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest: Osiris, 2000.
- Ady-újraolvasó, Iskolakultúra 2000/9, 111-113.
- Hangszer - hang - meghallás, Alföld 2001/8.
- A posztmodern korszak retorikai stratégiái, Alföld 2002/12.
- „végtelen történet.” Vázlat az irodalmi posztmodernség korszakának értelmezéséhez, Alföld 2002/12.
- Ősi dalok visszhangja, Prae 2002/2.
- A műfaj mint médium (?) Közvetítés és közvetettség a Fancsikó és Pintában, in Józan I. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás. Budapest: Osiris, 501-521.
- Az Esterházy-életmű „soft” olvasata, Tiszatáj 2003/1.
- Közel és távol között, Iskolakultúra 2004/9.