Palkó Gábor


Életrajz


Végzettség:
1997. M. A., Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2002. Ph. D., Irodalomtudomány, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Munkahelyi tapasztalat:
1997-2000. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Irodalomtörténeti Intézet Könyvtára, Budapest
2002-2004. A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5. alprogramjának tudományos koordinátora
2003-2006. Tudományos munkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Budapest

Ösztöndíjak:
1998. Erasmus-ösztöndíj, Universiteit van Amsterdam, Algemene Literatuurwetenschap, Amszterdam
1998-2001. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2000. Ceepus, Universität Wien, Finno-Ugristik, Bécs
2000. Huygens Programme, Universiteit van Amsterdam, Algemene Literatuurwetenschap, Amszterdam
2002-2003. MTA Sasakawa Ösztöndíj

Szakmai tevékenység:
- Részvétel a Kabdebó Lóránt vezette Szabó Lőrinc-kutatásokban
- A Nyugat-kánon egyes alkotóinak újraértelmezésére kísérletet tevő kutatási projektben való részvétel
- Részvétel Az irodalom- és kultúratudomány gondolkodástörténeti távlatai a 20. században című kutatásban
2002-től: Részvétel a magyar nyelv és irodalom kétszintű érettségi kidolgozásának munkálataiban; továbbképzések és előadások tartása a témában. (Másodmagával vezette azt a bizottságot, amelyik a Nemzeti Alaptanterv magyar nyelv és irodalom fejezetének revízióját végezte el, több előadást tartott az új NAT-ról.)

Tagságok:
1994-1998. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Stílus-csoportjának tagja
1995-től: A József Attila Kör (JAK) tagja
- Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport alapító tagja

Kutatási területek:
- 20. század második felének prózatörténete
- Esterházy Péter
- Gazdaság és irodalom kapcsolatai
- Irodalomelmélet
- Luhmann, Niklas