Kulcsár-Szabó Zoltán


Életrajz


Végzettség:
- Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
- Ph. D., Összehasonlító Irodalomtudomány, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (Disszertáció témája: Intertextualitás és emlékezet)

Ösztöndíjak:
1998. Soros irodalmi ösztöndíj
1999. Bécsi Egyetem (CH/2)
1999-2000. Konstanzi Egyetem (DAAD)
1999-2002. Bolyai-ösztöndíj
2002-2006. Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj
2003-2005. Konstanzi Egyetem (Roman Herzog-ösztöndíj)
2006-tól: Deák Ferenc ösztöndíj

Munkahelyi tapasztalat:
1995-2001. Egyetemi tanársegéd, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Budapest
1996. Óraadó tanár, Miskolci Egyetem, Összehasonlító Irodalomtörténeti Tanszék, Miskolc
2000. Vendégoktató, Debreceni Egyetem, Magyar és Összehasonlító Irodalomtörténeti Intézet, Debrecen
2001-2006. Egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Budapest
2006-tól: Egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Budapest
2006. Vendégoktató, Szegedi Tudományegyetem, Modern Magyar Irodalom Tanszék, Szeged

Szakmai tevékenység:
- OTKA- és FKFP-projektek témavezetése
- Részvétel számos NKFP- és MTA TKI-projekt munkájában
- Részvétel tudományos minősítő eljárásokban
- OTDK-zsűritagság és témavezetés (ezekből két 2. [2003], egy 3. helyezett [1999])
- Tanulmánykötetek szakmai és nyelvi lektorálása
- Előadások kb. 60 hazai és nemzetközi konferencián, több ülésszak szervezése

Tagságok:
1994-1998. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Stílus-csoportjának tagja
1994-től: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportjának tagja
1995-től: A József Attila Kör (JAK) tagja (1996-tól választmányi tag; 1997-1999-ig elnökségi tag)
1997-től: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségi tagja
1999-től: Az Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (AILC - ICLA) tagja
2001-től: Az NMFT, majd a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja

Díjak, kitüntetések:
1994. II. helyezés a Nappali Ház kritikapályázatán
1995. Pro Scientia-érem
1997. Kanyó Zoltán-díj
2001. Alföld-díj
2003. MTA Bolyai-plakett
2006. József Attila-díj

Kutatási területek:
- Dekonstrukció
- Intertextualitás
- Irodalomelmélet
- Líraelmélet
- Összehasonlító líratörténet