Kovács Árpád


Életrajz


Végzettség:
1969. Orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
1974. Bölcsészdoktor, Irodalomtudomány, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (A disszertáció témája: Dosztojevszkij A félkegyelmű)
1984. Az irodalomtudomány kandidátusa, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (A disszertáció témája: Dosztojevszkij regényei. A műfaj poétikai megközelítésben)
1997. Az irodalomtudomány doktora, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (A disszertáció témája: A perszonális elbeszélés)
1998. Dr. habil. cím, Irodalomtudomány, Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Ösztöndíjak:
1997-2000. Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Munkahelyi tapasztalat:
1972-1974. Tudományos ösztöndíjas, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Orosz Filológiai Tanszék, Budapest
1974-1980. Egyetemi tanársegéd, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Orosz Filológiai Tanszék, Budapest
1980-1986. Egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Orosz Filológiai Tanszék, Budapest
1986-2000. Egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Orosz Filológiai Tanszék, Budapest
1989-1993. Egyetemi docens, Janus Pannonius Tudományegyetem, Szláv Filológiai Tanszék, Pécs
1989-1997. Irodalmi szakcsoportvezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Orosz Filológiai Tanszék, Budapest
1994-1998. Egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Modern Magyar Irodalomelméleti és Irodalomtörténeti Tanszék, Pécs
1998-2001. Egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Modern Magyar Irodalomelméleti és Irodalomtörténeti Tanszék, Pécs
2000-2006. Egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Orosz Filológiai Tanszék, Budapest
2001. Szakvezető, tudományos munkatárs, Pannon (Veszprémi) Egyetem, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Veszprém
2002. Megbízott tanszékvezető, Pannon (Veszprémi) Egyetem, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Veszprém
2002-től: Tanszékvezető egyetemi tanár (további jogviszonyban), Pannon (Veszprémi) Egyetem, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Veszprém
2006-tól: Tanszékvezető egyetemi tanár (főállásban), Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Veszprém
2006-tól: Egyetemi tanár (további jogviszonyban), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Budapest

Szakmai tevékenység:
1978-2006. 74 konferencia-előadás, 52 külföldön
1978-tól: A Studia Russica című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Orosz Filológiai Tanszék; 22 kötet)
1989-2001. Az Eötvös Collegium Szlavisztikai Műhelyének vezető tanára; 7 nemzetközi irodalomtudományi konferencia szervezője
1990-1996. Szláv próza és narratológia: egyetemközi kutatási program vezetője közösen Wolf Schmid professzorral, a Hamburgi Cassirer Egyetem Szlavisztikai Intézetének vezetőjével
1991-től: A Studia Russica Budapestinensia szerkesztője (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Orosz Filológiai Tanszék; 4 kötet; társszerkesztő: Nagy István)
1992. Mesterkurzus vezetése a diszkurzív poétikáról (Hamburg: Universität Hamburg, Slavisches Seminar)
1992. Mesterkurzus vezetése a diszkurzív poétikáról (Oldenburg: Universität Oldenburg)
1992. Mesterkurzus vezetése a diszkurzív poétikáról (Lódz: Uniwersytet Lódzki)
1994-től: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás nevű PhD-program vezetője (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola; felvett hallgatók száma: 22. Doktorált: 9).
1995. Mesterkurzus vezetése a diszkurzív poétikáról (Szentpétervár: Herzen Egyetem)
1995-2001. Négy nemzetközi PhD-konferencia szervezőbizottságának tagja: Szentpétervár-1995, Budapest-1997, München-1999, Trieste-2001.
1997-1999. FKFP-pályázat témavezetője
1999. Mesterkurzus vezetése a diszkurzív poétikáról (Trieszt: Universitá degli Studi di Trieste)
1999. A Diszkurzívák című irodalom- és kultúratudományi sorozat szerkesztője (Budapest: Argumentum Kiadó; 7 kötet)
1999-2001. FKFP-pályázat témavezetője
1999-2001. OTKA kutatási programvezető
2002-2005. Az OTKA Irodalomtudományi Szakmai Zsűrijének tagja
2002-től A Res poetica című irodalomelméleti sorozat szerkesztője (Veszprém: Egyetemi Kiadó; 3 kötet)
2003. Mesterkurzus Puskin költészetéről Szentpétervárott és Mihajlovszkojéban, az Orosz Tudományos Akadémia meghívása alapján
2003-2006. OTKA kutatási programvezető
2005. Mesterkurzus vezetése a diszkurzív poétikáról (Ljubljana)

Tagságok:
1980-tól: Az International Dostoevsky Society tagja, elnökségének regionális képviselője
1990-1999. A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottságának tagja
1995-1999. A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottságának titkára
2001-től: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Tanácsának tagja
2001-től: A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottságának társelnöke
2001-től: A Filológiai közlöny szerkesztőbizottságának elnöke

Díjak, kitüntetések:
1974. Ifjúságért-díj
1989. Kiváló Munkáért kitüntető jelvény
1993. Témavezető Mester
2001. Tudással Magyarországért Emlékplakett (OTDT)

Kutatási területek:
- A 19-20. századi orosz irodalom története
- Irodalomelmélet, poétika
- Az irodalomtudomány története
- Az európai regény története
- Nyelv- és diszkurzuselmélet
- A perszonális elbeszélés, narratológia
- Szláv filológia