Kiss Irén


Publikációk

Kötetek:
- Onmoetingen - Arena. Amsterdam, 1992.
- Nietzsche Zarathustrája az ezredfordulón. Budapest: Universitas, 2000, 177.

Kritikák, tanulmányok:
- L’attualita de i promessi sposi di Manzoni, Italianistica Debreceniensis 1993/94.
- Jókai szellemi exhumálása, Kortárs 1994/2.
- Intuíció-elméletek a német romantikában, Modern Filológiai Közlöny 1995/1-2.
- Egy óvatos ateista: Eddardo Sanguineti, Nagyvilág 1996/1-2.
- Rapporti letterari italo-ungheresi negli anni 70 e 80, Bollettario (Modena) 1996/1.
- Fanni: a magyar női Werther, Polisz 1997/11.
- Egy ősi megváltásmítosz, Nagyvilág 1998/5-6.
- (Tábori Lászlóval) Apokrif gondolatok egy apokrifről, in Gilgamestől Jézusig. Melkizedek Könyvek Sorozat, 1999.
- (Tábori Lászlóval) A Jézus-szútrák, in Tao és a halhatatlanság. Melkizedek Könyvek Sorozat, 2003.
- (társszerzőként) Hol vagy, Mezopotámia?, Budapest: Hollós, 2005.