Kiss Irén


Életrajz


Végzettség:
1972. Magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
- Az irodalomtudományok kandidátusa, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (Disszertáció témája: Író és társadalom viszonya az olasz neoavantgárdban)

Ösztöndíjak:
- CINI
- IREX
- Gregorianum

Munkahelyi tapasztalat:
- Egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Budapest

Szakmai tevékenység:
- Önálló programok megtervezése
- Konferenciák szervezése
- Egyetemközi hálózati munka
- Kapcsolattartás külföldi tudományegyetemek összehasonlító irányú tanszékeivel

Tagságok:
- Az MTA Modern Filológiai Társaságának tagja
- Az Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság tagja
- Az ISSEI (International Society for the Study of European Ideas) tagja
- International Seminar of Literary Translators tagja
- Az Agyagtábla Társaság tagja (Asszirológia tanulmányok)
- A Magyar Írószövetség tagja
- A Modern Filológiai Társaság tagja

Kutatási területek:
- Fordításelmélet és -történet
- Mitológiaelmélet és -történet
- Orientalizmus
- Összehasonlító vallástörténet
- Romantika
- Romantikus filozófia