Tanszéki kiadványok


Józan Ildikó - Szegedy-Maszák Mihály (szerk.)
A „boldog Bábel”. Tanulmányok az irodalmi fordításról
Budapest: Gondolat, 2005, 407.


Aczel, Richard - Nemes Péter (szerk.)
The Finer Grain. Essays in Honour of Mihály Szegedy-Maszák
[The Finer Grain. Tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály tiszteletére]
Bloomington: Indiana University Bloomington Press, 2003, 317.


Wolfgang Iser [Lajosi Krisztina fordításában]
Az értelmezés világa
Budapest: Gondolat- ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 2004, 207.


Bónus Tibor - Jeney Éva - Józan Ildikó - Kulcsár Szabó Ernő
- Zemplényi Ferenc (szerk.)
Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára
Budapest: Gondolat, 2003, 562.


Józan Ildikó - Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály (szerk.)
Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás
Budapest: Osiris, 2003, 544.


Imre Zoltán - Józan Ildikó - Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály - Zsadányi Edit (szerk.)
Transfer and Translation. Intercultural Dialogues
[Közvetítés és fordítás. Kultúrák közti párbeszédek]
Budapest: Books In Print, 2002, 276.Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék