Nemzetközi kapcsolatok


Az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék részt vesz az Európai Unió országai által támogatott Socrates/Erasmus programban. A program a felsőoktatási szektorban működik, és az oktatás színvonalának és minőségének az emelésére hivatott, valamint a tanulmányok folytatásának lehetőségeit európai dimenziókban kívánja elgondolni. 1997 óta Magyarország is szervezi a hallgatói és oktatói cserelehetőségeket, az utóbbi időben pedig olyan újonnan felvett EU-tagországok is beléptek a programba, mint Románia és Bulgária, valamint az egyelőre tagjelölti státusszal bíró Törökország.

Az Erasmus-ösztöndíjak lehetővé teszik, hogy minél nagyobb számban tudjanak hallgatók ellátogatni Európa egyetemeire. Az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék szintén jelentős szerepet tölt be a programban, s az egész Bölcsészettudományi Kar nemzetközi kapcsolatait is gazdagítja.

A Hallgatói Mobilitási Program (Erasmus Student Exchange Program), valamint az Oktatói Mobilitási Program (Erasmus Teacher Staff Mobility) keretén belül a küldő intézmény (jelen esetben a Tanszék) delegál hallgatókat, illetve egy-két oktatót, hogy tanulmányokat folytassanak, valamint előadásokat tartsanak a fogadó intézményekben. A külföldi tanulmányok időtartama minimum három, maximum hat hónap lehet, azaz egy szemeszter/trimeszter, beleértve a vizsgaidőszakot is. Az indulás előtti adminisztratív teendők - úgymint vízum, tartózkodási engedély, tanulmányi rendek, szállás, meghívólevél - intézésében az Erasmus-koordinátorok segédkeznek mind a küldő, mind a fogadó intézmény részéről.

Az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék az alábbi külföldi egyetemekkel tart fenn évek óta eredményesen működő partnerkapcsolatokat:

Franciaország:
Université Paris-Sorbonne - Paris IV. (http://www.paris4.sorbonne.fr)

Hollandia:
Universiteit van Amsterdam (http://www.uva.nl)
Universiteit Leiden (http://www.leidenuniv.nl)

Németország:
Humboldt-Universität zu Berlin (http://www.hu-berlin.de)
Universität zu Köln (http://www.uni-koeln.de)

Olaszország:
Universita degli Studi di Firenze (http://www.unifi.it)

Románia:
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (http://www.ubbcluj.ro)

Törökország:
Eskisehir Osmangazi Üniversitesi (http://www.ogu.edu.tr)

A Tanszék Erasmus-csapata további tárgyalásokat folytat a jövőbeli lehetséges együttműködésekről az Edinburghi Egyetemmel (University of Edinburgh), valamint a Bécsi Egyetemmel (Universität Wien).További információk olvashatók a Socrates/Erasmus-programról a következő honlapokon:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/erasmus_en.html
http://www.elte.hu/erasmus


Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék