Józan Ildikó


Publikációk


Szerkesztett kötetek:
- Hamvas, B.: La Philosophie du vin (A bor filozófiája). Budapest: Editio M, 1999.
- Perrot, J. (főszerk.) Magyar-francia kéziszótár. Szeged: Grimm, 2000.
- Imre Z. - Józan I. - Kulcsár-Szabó Z. - Zsadányi E. (szerk.) Transfer and Translation. Intercultural Dialogues. Budapest: Books In Print, 2002.
- Kemény K.: Sztélé Nagyanyámnak. Budapest: Editio M, 2002.
- Józan I. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás. Budapest: Osiris, 2003.
- Zemplényi F. - Kulcsár Szabó E. - Jeney É. - Józan I. - Bónus T. (szerk.) Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Budapest: Gondolat Kiadói Kör, 2003.
- Józan I. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) A „boldog Bábel”. Tanulmányok az irodalmi fordításról. Budapest: Gondolat, 2005.

Kritikák, tanulmányok:
- Recherches Croisées Aragon / Elsa Triolet I., Helikon 1992/1.
- Recherches Croisées Aragon / Elsa Triolet II., Helikon 1994/1-2.
- Műfordítás és intertextualitás, in Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest: Osiris, 2000.
- Relire les textes traduits. L’héritage structuraliste de la théorie de la traduction, Hungarian Studies (15), 2001.; illetve: in Imre Z. - Józan I. - Kulcsár-Szabó Z. - Zsadányi E. (szerk.) Transfer and Translation. Intercultural Dialogues. Budapest: Books In Print, 2002, 98-108.
- Fordítás - fikció, in Kenyeres Z. - Gintli T. (szerk.) Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. In memoriam Szabolcsi Miklós. Budapest: Anonymus Kiadó, 2002.
- 1923: Irodalom és fordítás, Literatura, 2003/4, 408-426.
- „... a szöveget hagyjuk megszólalni”, in Zemplényi F. - Kulcsár Szabó E. - Jeney É. - Józan I. - Bónus T. (szerk.) Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Budapest: Gondolat, 2003, 212-224.
- Polgár Anikó: Catullus Noster, BUKSZ 2004/Tavasz, 57-60.
- Kegyetlenül - idegenként. Utószó, in NDiaye, M.: A boszorkány. József Attila Kör, Budapest, 2004.
- Les Concepts de langue, art, littérature et traduction dans le premier quart du XXe siècle hongrois, Hungarian Studies (19), 2005, 105-169.
- „az igazi apát megnevezni.” Babits a fordításról, in Józan I. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) A „boldog Bábel”. Tanulmányok az irodalmi fordításról. Budapest: Gondolat, 2005, 203-225.
- 1923: Irodalom és fordítás. Megjelenik a Romlás virágai, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)

Fordítások:
- René Char versek, Hétvilág 1991/3.
- Bobin, Christian: Múló élet, in Tóth K. (szerk.) A látogatás. Kortárs francia költők, Pécs: Jelenkor, 1995.