Imre Zoltán


Publikációk


Kötetek:
- Színház és teatralitás. Néhány kortárs lehetőség. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó - Theatron Könyvek, 2003.

Szerkesztett kötetek:
- Imre Z. - Józan I. - Kulcsár-Szabó Z. - Zsadányi E. (szerk.) Transfer and Translation. Intercultural Dialogues. Budapest: Books In Print, 2002.
- Imre Z. (szerk.) Átvilágítás: A magyar színház európai kontextusban. Budapest: Áron, 2004, 250.
- Demcsák K. - Imre Z. (szerk.) Színház és szociológia határán. Budapest: Kijárat, 2005.
- Imre Z. (szerk.) Alternatív színháztörténet. Budapest, 2007. (megjelenés előtt)

Kritikák, tanulmányok:
- Bánk bán - előképek Katona József drámáiban, Színháztudományi Szemle 1992/29, 75-83.
- A londoni Lyceum színház épülete 1878-1898 között (épületértelmezés), Irodalomtörténet 1997/4, 596-611.
- A mint(h)a néző - hol van az igazi?, Criticai Lapok 1999/7-8, 14-19.
- Virtuális színház - Nemzeti Színház, Theatron 2000/3-4, 26-31.
- (National) Canon, (National) Theatre, and (National) Identity: A Debate over a 1928 Bánk bán-mise en scène in Hungary, Hungarian Studies 2001/1, 93-112.
- Képszöveg, hyperszöveg, és hypermédia: Az előadáselemzés és performansz kapcsolatának lehetőségei, Theatron 2001/2, 18-24.
- (Nemzeti) kánon és (nemzeti) színház: Vita a Bánk bán 1930-as centenáriumi mise en scène-jéről, Literatura 2002/2, 73-91.; illetve Imre Z. (szerk.) Átvilágítás: A magyar Színház európai kontextusban. Budapest: Áron, 2004.
- Shakespeare, Tourism, and Translation at the Shakespeare Empire in Stratford, and Shakespeare’s New Globe in London, in Imre Z. - Józan I. - Kulcsár-Szabó Z. - Zsadányi E. (szerk.) Transfer and Translation. Intercultural Dialogues. Budapest: Books In Print, 2002, 216-231.
- Theatre of the Mind: Spectators and Installation in H. G. by Robert Wilson, Interlitteraria, 2002/7, 246-263.
- A másság játékai, Kritika 2002/7-8, 12-16. (www.szochalo.hu/kritika)
- 1003 Hearts or Fragments from a Don Juan Catalogue - Mozgó Ház Társulás, Body, Space, and Technology, 2002. (www.brunel.ac.uk/depts/pfa/bstjournal/index.htm)
- Színház és dráma: Kísérlet a Thália Társaság (1904-1908) működésének (át)értelmezésére, Theatron 2003/1, 9-16.
- Shakespeare, turizmus és fordítás, in Zemplényi F. - Kulcsár Szabó E. - Józan I. - Jeney É. - Bónus T. (szerk.) Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Budapest: Gondolat, 2003, 185-203.
- A diktatúra teatralitása és a színház emlékezete: Rákosi Mátyás és a Nemzeti Színház 1955-ös Tragédia előadása, in Imre Z. (szerk.) Átvilágítás: A magyar színház európai kontextusban. Budapest: Áron, 2004, 63-96.
- „Nemzet színháza”: A Pesti Magyar (1840-től Nemzeti) Színház (1837) létrehozása, in Imre Z. (szerk.) Átvilágítás: A magyar színház európai kontextusban, Budapest: Áron, 2004, 23-34.
- Alternatív színháztörténet - A színháztörténet-írás alternatívái, Irodalomtörténet 2005/2, 210-240.
- Szöveg - előadás lehetséges kapcsolata a kortárs (magyar) színházban, Irodalomtörténet 2005/3, 273-296.
- Színházszociológia és a néző kutatása, in Demcsák K. - Imre Z. (szerk.) Színház és szociológia határán. Budapest: Kijárat, 2005, 107-131.; illetve Symbolon 2005/9, 21-41.
- Reform Within - Thália Társaság 1904-1908, in A Comparative History of the Literary Cultures of East Europe. 3. köt., Amsterdam: Benjamins, 2006, 7.
- Building A(s) Theatre - Pesti Magyar Színház in 1837, in A Comparative History of the Literary Cultures of East Europe. 3. köt., Amsterdam: Benjamins, 2006, 10.
- A Thália Társaság (1904-1908) - Kérdések és kétségek, Szombathely: 2006 (megjelenés előtt)
- 1837: (Nemzeti) Színház és (Nemzeti) Identitás. A Pesti Magyar Színház megnyitása, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1904: Színházi reform. A Thália Társaság (1904-1908), in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)

Cikkek, interjúk:
- Elmélet és/vagy gyakorlat (Hozzászólás egy vitához), Színház 1998/3, 26-27.
- Bohócnak születtem, Ellenfény 1999/2, 41-44.
- Csapdában (Az egérfogás jelenségéről), Színház 1999/3, 40-44.
- H. G., avagy Az elbeszélt elbeszélő?, Theatron 1999/4, 87-92.
- Párizs mint színházi (és kulturális) paradigma?, Criticai Lapok 2000/3, 8-15.
- Alter-natív, azaz más születésű, Theatron 2001/3-4, 63-69.
- Idézet(t)világ (1003 szív, avagy töredékek egy Don Juan-katalógusból), Alföld 2002/9, 88-96.; illetve: Kritika 2002/9, 34-37.

Fordítások:
- Schechner, Richard: A színház új paradigmája a tudományos intézményekben, Theatron 1998/1, 15-18.
- Foreman, Richard: Jegyzetek a Pearls for Pigs-hez, Theatron 1999/4, 82-83.
- Schechner, Richard: Színház a huszonegyedik században, Theatron 1999/4, 80-81.
- Marinis, Marco de: A néző dramaturgiája, Criticai Lapok 1999/10, 20-26.
- Barba, Eugenio: Négy néző, Criticai Lapok 1999/9, 25-28.
- Robinson, Brian W.: Az előadás alatt (kérjük válasszon): Jól szórakozott? Unatkozott? Tanult valamit?, Criticai Lapok 1999/7-8, 14.
- (Imre V. Szilviával) John Russell Brown (szerk.) Képes Színháztörténet. Budapest: Magyar Könyvklub, 1999.
- Rouse, John: Textualitás és autoritás a színházban és a drámában: néhány kortárs lehetőség, Theatron 2000/2, 106-116.
- (Imre V. Szilviával) Alter, Jean: Referencia és performansz, Theatron 2000/1, 40-45.
- Carlson, Marvin: A színházi nézők és az előadás olvasása, Criticai Lapok 2000/3-4, 22-33.
- Robert Wilsonnal beszélget Ariel Goldenberg, Criticai Lapok 2000/11, 12-14.
- Blau, Herbert: A performansz univerzális elemei, avagy az amortizálódó játék, Theatron 2006.