Harmath Artemisz


Publikációk


Kritikák, tanulmányok:
- „Most ők választottak helyünkre...” Kulin Ferenc és a Mozgó Világ, in Hansági Á. - Hermann Z. - Horváth Cs. - Szitár K. (szerk.) Mozgó Világ. Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére. Budapest: Ráció, 2003, 116-124.
- Feleségem a fikció. Füst Milán: A feleségem története, Alföld 2004/2, 81.
- Egy érzékeny utazó. Láng Zsolt: Berlinév, Alföld 2004/11, 98.
- A test provokációja (Kukorelly Endre lírájáról), Kritika 2004/4, 11-13.
- Üvegfilm (Báthori Csaba: Üvegfilm), Kritika 2004/9, 33-34.
- „Ez ponyva könnyezik” (Tóth Krisztina: Síró ponyva) Kritika 2005/2, 15-16.
- A tragédia születése - multikultúrában. Térey János: A Niebelung-lakópark, Alföld 2006/1, 83.
- A vissza-tér (Borbély Szilárd: Mint minden alkalom c. kötetéről), Alföld 2006/9, 85.
- Nagyon szanaszét? A töredezett vers-én olvasása Parti Nagy Lajos Na szép kezdetű szövegében, Kalligram 2006/Május-június, 131-138.
- „Nézzél Tv-t” (Lovasi András dalszövegeiről), www.litera.hu
- Az irodalmi és a fogyasztói angyalról, www.litera.hu
- Az irónia Csokonai ódáiban, in A KGRE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tanszéke által Csokonai Vitéz Mihály halálának 200. és a KGRE alapításának 150. évfordulója alkalmából szervezett „’s végre mivé leszel?” című tudományos konferencia anyagából összeállított kötet (megjelenés előtt)
- A kockázat konfigurációi avagy a véletlenszerűség a lírában, in A KRE-BTK szervezte százötven éves egyetemi évfordulón elhangzott előadás anyaga (megjelenés előtt)