Györffy Miklós


Életrajz


Végzettség:
1965. Magyar nyelv és irodalom szakos, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
1967. Magyar Filmgyártó Vállalat Filmíró Kollégiuma
1980. Ph. D., Filozófiatudomány (Esztétika), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (Disszertáció témája: Ingmar Bergman)
1992. Az MTA kandidátusa (Disszertáció témája: Az idegen bűne és bűnhődése. A modern európai regény egy hőstípusának változatai)
1997. Dr. Habil. cím, Irodalomtudomány (Téma: A német irodalom rövid története)

Ösztöndíjak:
1997-2001. Széchenyi professzori ösztöndíj
2004-2005. A Magyar Ösztöndíj Bizottság és a DAAD közös ösztöndíjával: német nyelvű monográfia készítése Kertész Imréről, a drezdai TU Mitteleuropa-Zentrumának égisze alatt

Munkahelyi tapasztalat:
1965-1967. Magyar és német szakos középiskolai tanár, Székesfehérvár
1967-1973. Filmgyári dramaturg és rendezőasszisztens, MAFILM, Budapest
1973-1978. Felelős szerkesztő, Európa Könyvkiadó, Budapest
1973-1978. Kiadói szerkesztő
1978-tól: Egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Világirodalmi és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Budapest
1993-2006: Egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Budapest
1988-1997. Tudományos munkatárs, Magyar Filmintézet, Budapest
1990-től: Vendégtanár, Színház- és Fimművészeti Egyetem, Budapest
1997; 2000. Vendégtanár, Humboldt Universität zu Berlin, Berlin
2003-tól: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén működő Műfordító program vezetése
2006-tól: Egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Budapest

Szakmai tevékenység:
1971-1991. Filmforgatókönyvek írása (részben Gazdag Gyula fimrendezővel közösen)
- A Filmvilág, Filmkultúra, Filmspirál című folyóiratok szerkesztője és munkatársa
1992-1999. A Magyar Nemzet film- és színikritikusa
2001-2004. NKFP-pályázat projektvezetője, műfordítás-történeti tanulmányok tárgykörében
- A Göttingenben folyamatosan megjelenő Kritisches Lexikon für fremdsprachige Gegenwartsliteratur kortárs magyar irodalomért felelős munkatársa
- A stuttgarti Metzler Verlag kiadásában megjelenő 3 kötetes Világirodalmi Lexikon magyar címszavainak társszerzője
- A „prózafordulat” mint korszakalakzat és elemzési szempont című OTKA-pályázat témavezetője
- Témavezető-társa az Eötvös Loránd Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke és a drezdai Technische Universität Mitteleuropa-Zentruma közös vállalkozásának, egy német-magyar projektnek, melynek keretében Kertész Imre életművének német nyelvű monografikus feldolgozásán dolgozik

Tagságok:
1997-2004. Elnöke, illetve tagja a Nemzeti Kulturális Alapprogram Filmművészeti, Folyóiratkiadási, illetve Szépirodalmi Kollégiumainak
- Az MTA köztestületi tagja

Díjak, kitüntetések:
1984. „Litteris et artibus” érdemérem (Ausztria)
2003. József Attila-díj

Kutatási területek:
- 19-20. századi német dráma
- 20. századi európai prózairodalom
- Irodalmi és mozgóképes elbeszélés
- Magyar fordítástörténet
- A műfordítás elmélete és gyakorlata
- Narratológia
- A német-magyar irodalmi kapcsolatok története