Bónus Tibor


Publikációk


Kötetek:
- A csúf másik. Kosztolányi Dezső: Pacsirta. Budapest: Ráció, 2006.
- Diskurzusok összjátéka. Budapest: Balassi, 2001, 231.
- Garaczi László. Pozsony: Kalligram, 2002, 338.

Szerkesztett kötetek:
- Bónus T. - Kelemen P. - Molnár G. T. (szerk.) Intézményesség és kulturális közvetítés. Budapest: Ráció, 2005.
- Bónus T. (szerk., utószó) Karinthy Frigyes: Így írtok ti. Budapest: Unikornis, 1999, 399.
- Bednanics G.- Bónus T. (szerk.) Kulturális közegek. Budapest: Ráció, 2005.
- Bónus T. - Jeney É. - Józan I. - Kulcsár Szabó E. - Zemplényi F. (szerk.) Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Budapest: Gondolat Kiadói Kör, 2003.

Kritikák, tanulmányok:
- Utószó, in Bónus T. (szerk.) Karinthy F.: Így írtok ti. Budapest: Unikornis, 1999.
- Irónia, paródia, esztétikai szublimáció, Alföld 1999/4.
- Az önéletrajz szövegszerű újraírásai. Garaczi László: Mintha élnél, Pompásan buszozunk! , Alföld 2001/9-10.
- A kritika nyelvfeledett apologétája. Radnóti Sándor: A piknik, Literatura 2002/1.
- La travestie comme réinterpretation, in Imre Z. - Józan I. - Kulcsár-Szabó Z. - Szegedy-Maszák M. - Zsadányi E. (szerk.) Transfer and Translation. Intercultural Dialogues. Budapest: Books In Print, 2002, 155-171.
- „Ő és mégsem ő.” A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról. A Pacsirta értelmezéséhez, in Zemplényi F. - Bónus T. - Kulcsár Szabó E. - Józan I. - Jeney É. (szerk.) Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Budapest: Gondolat, 2003, 89-104.
- Az esztétikai tapasztalat (ön)értelmezése - sírás, nevetés, Alföld 2003/1-2.
- Érzékek heterogeneitása. A telefonról és a fényképkezőgépről Proust Á la recherche du temps perdu című regényében, in Kulcsár-Szabó Z. - Szirák P. (szerk.) Az esztétikai tapasztalat medialitása. Budapest: Ráció, 2004, 297-388.
- Gyász és paródia, in Hansági Á. - Hermann Z. - Szilágyi Zs. - Szitár K. - Török L. (szerk.) „Csak csonk maradhat”. Tanulmányok a 20-as, 30-as évek magyar irodalmáról. Budapest: Ráció, 2004.
- 1912: Paródia, technika és az irodalom médiuma. Megjelenik az Így írtok Ti!, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)