Bónus Tibor


Életrajz


Végzettség:
- Ph. D., Irodalomelmélet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Munkahelyi tapasztalat:
1999-2002. Lektor, Sorbonne Nouvelle Paris III. Egyetem, Párizs
2002-től: Egyetemi tanársegéd, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Budapest

Szakmai tevékenység:
- A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (ICLA - AILC) Literary Research című folyóiratának munkatársa

Tagságok:
- A József Attila Kör (JAK) tagja
- A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (AILC - ICLA) tagja

Kutatási területek:
- 20. századi francia és magyar irodalom
- Dekonstrukció
- Derrida, Jacques
- Irodalomelmélet
- Moliére
- Proust, Marcel