Benkő Krisztián


Publikációk


Kritikák, tanulmányok:
- A „napló” mint alakzat, Irodalomtörténet 2002/2.
- Osszianizmus: érzékenység és disszemináció, in Szűcs Z. - Vaderna G. (szerk.) Nympholeptusok. Test, kánon, nyelv és költőiség problémái a 18-19. században. Budapest: L'Harmattan, 2004.
- Szerep és töredék. Batsányi János Osszián-fordításai, in Józan I. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) A „boldog Bábel”. Tanulmányok az irodalmi fordításról. Budapest: Gondolat, 2005.
- A titok színháza (Lewis & Artaud), Kalligram 2005/11-12.
- „Néma homály” - „tükröm a sötétben”. Intermedialitás Kisfaludy Károly művészetében, in Jeney É. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg. Budapest: Balassi, 2006, 50-69.
- Ez nem szivar? (Hajas Tibor: Pótlások), Prae 2006/1.
- Performativitás és halál. Werther Ossiant olvas, Literatura 2006/2.
- Batsányi János: Serkentő válasz Virág Benedekhez (verselemzés), in Kertész K. (szerk.) Elemzések és tanumányok Batsányi Jánosról, Tapolca, 1995, 5-15.
- Ignotus és Emma. Veigelsberg Hugó álnevei, Irodalomismeret 2001/3-4, 135-138.
- A romantikától a Nők ünnepéig és vissza (Sturcz János: A heroikus ego lebontása), Kilincs 2006/2.
- Kusper-Takács, Judit: A bűvölet jegyében (Nympholeptusok. Test, kánon, nyelv és költőiség problémái a 18-19. században), Alföld 2006/12, 88-92.
- Johann B. sorsfordításai. Kétnyelvűség és elnémulás (Márton László: Minerva búvóhelye), Alföld 2007/1.
- Az együttérzés retorikája (Edmund Burke), in Péter Á. (szerk.) Forradalom és retorika. Budapest, 2007. (megjelenés előtt)


Fordítások:
- Lewis, M. G.: A szerzetes (részletek), Kalligram 2005/11-12.