Arany Zsuzsanna


Publikációk


Kötetek:
- „Ördögtrillák”. Az Gonosz és az Erotika az irodalomban. Veszprém: Vár Ucca Műhely, 2004, 116.

Szerkesztett kötetek:
- Hózsa Éva - Szajbély Mihály - Lovas Ildikó - Arany Zsuzsanna - Kiss Gusztáv - Egyed Emese - Ágoston Pribilla Valéria (szerk.) A szabadkai Kosztolányi Dezső Napok elmúlt 15 évének összegyűjtött tanulmányai. Szabadka, 2007. (megjelenés előtt)

Kritikák, tanulmányok:
- Rémregények reneszánsza (Federico Andahazi-Kasnya: A harmadik nővér), Holmi 2001/Március, 397-401.
- Egy elmélkedő emlékező (Patrick Leigh Fermor: Erdők s vizek közt. Esztergomtól Brassóig gyalogszerrel 1934-ben), Holmi 2001/Augusztus, 1128-1131.
- „Lehetséges-e egyáltalán?” (Kabdebó Tamás: Tízparancsolat), Vár Ucca Műhely 2001/2-3, 147-150.
- A Tarot tétje, avagy a (kártya)olvasás veszélyei (Kilián László: Kártyaszeánsz), Vár Ucca Műhely 2001/2-3, 157-159.
- „Jónak s gonosznak tudói” (Rüdiger Safranski: A gonosz avagy a szabadság drámája), Holmi 2002/Március, 383-387.
- Rabindranath Tagore és a teozófia, Vár Ucca Műhely 2002/1-2, 115-118.
- „Nem kellett volna Sade-hoz nyúlni” (Jovica Acin: Sade apokalipszise. Vázlatok az isteni márkiról), Literatura 2002/2, 254-260.
- A Balaton „démonisága” Cholnoky Viktor novelláinak tükrében, Új Balaton 2002/Március, 40-42.
- „Rémképek a kedély láthatárán” Jókai és a Balaton, Új Balaton 2002/Június, 54-55.
- Ki borral, ki tollal... Pálóczi Horváth Ádám szilveszteri elmélkedései, Új Balaton 2002/December, 42-43.
- Vámpírmítosz az irodalomban, in Józan I. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás. Budapest: Osiris, 2003, 71-89.
- Lábjegyzet helyett (Dr. John William Polidori: A vámpír), BUKSZ 2003/Tél, 389-391. (http://buksz.c3.hu/0304/09szovegek.pdf)
- A puritán ideológia morálfelfogásának megjelenése Nathaniel Hawthorne A skarlát betű című regényében, in Jeney É. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) (Tév)eszmék bűvölete. Budapest: Akadémiai, 2004, 76-104.
- Mesemotívumok Kosztolányi Mostohájában. „Értelmezéstöredék” egy regénytöredékről, Új Kép (Subotica, Szerbia) 2005/December, 13-22. (http://ujkep.tippnet.co.yu/data/aktualis/02arany.htm)
- „Lucifernek is neveztek...” Kosztolányi Dezső befogadástörténetének ideológiai vetületei, in Jeney É. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg. Budapest: Balassi, 2006, 164-208.
- „Mesevilágok” Henry James és Kosztolányi Dezső prózájában, in Kovács Á. (szerk.) A regény és a trópusok. Budapest: Argumentum, 2006.
- Gondolatok a Kosztolányi kritikai kiadás kérdéseiről, Üzenet (Subotica, Szerbia) 2006.
- Filológiai és filozófiai kérdések Byron és Polidori prózájában (megjelenés előtt)
- Kosztolányi irodalmi működése a Pesti Hírlapban (megjelenés előtt)
- Szövegkiadások és befogadástörténet Kosztolányi munkásságának utóéletében (megjelenés előtt)

Cikkek, interjúk:
- A Legrand Ikrek esete, Élet és Irodalom 2001/Május 11. (http://www.es.hu/old/0119/visszhang.htm)
- Mihályi Katalin: Kosztolányiról klisék nélkül, Magyar Szó 2006/November 2. ( http://www.hhrf.org/magyarszo/arhiva/2006/11/02/main.php?l= b11.htm/ Művelődés rovat)
- Patchwork. Kosztolányi-nap a Duna Televízióban, Élet és Irodalom 2006/November 17, 30. (http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=MUBIRALAT0646&article=2006-1119-2039-38FLIN)