Arany Zsuzsanna


Életrajz


Végzettség:
1999. Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2001. Esztétika szakos bölcsész, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2004. Ph. D., Összehasonlító irodalomtudomány, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (Disszertáció témája: A Gonosz-kérdés Nathaniel Hawthorne és Henry James prózájában)

Ösztöndíjak:
2003. Erasmus-ösztöndíj (PhD-hallgatóként), Università degli Studi di Firenze, Firenze
2006. Erasmus Oktatói Mobilitás, Universiteit van Leiden, Leiden (Vendégelőadás témája: An Author in Hiding or the Hideous Author. Henry James: The Turn of the Screw)
2006. Erasmus Oktatói Mobilitás, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Vendégelőadások témái: Kosztolányi irodalmi működése a Pesti Hírlapban; Filológiai és filozófiai kérdések Byron és Polidori prózájában; illetve az Erdélyi Múzeum Egyesület szervezésében: Szövegkiadások és befogadástörténet Kosztolányi munkásságának utóéletében)

Munkahelyi tapasztalat:
1999-2000. Megbízott munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet, Nagyszótári Munkacsoport, Budapest
2000-2002. Szerkesztői, olvasószerkesztői, végszerkesztői, korrektori feladatok végzése szaklapoknál
2002. Recenzens, OSZK Új Könyvek Szerkesztősége, Budapest
2003-2006. Tudományos segédmunkatárs, illetve tudományos munkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Budapest
2007-től: Tudományos munkatárs, MTA TKI, Hálózati kritikai szövegkiadás kutatócsoport

Szakmai tevékenység:
2002. Részvétel a Mikszáth Kálmán kritikai kiadás előkészítő munkálataiban
2002-től: Részvétel szakmai konferenciákon (2002. jún. A Balaton-kép Garaynál, Jókainál és Cholnoky Viktornál c. előadás, IV. Reformkori művelődéstörténeti szeminárium és konferencia, Szegedy Róza Ház Irodalmi Emlékmúzeum, Badacsony; 2005. szept. Nő- és gyerekalakok Henry James és Kosztolányi prózájában c. előadás, A regény és a trópusok. II. Veszprémi Regénykollokvium, Veszprémi Egyetem, Veszprém; 2006. márc. „Beírtak engem mindenféle Könyvbe” Kosztolányi publicisztikája és a kritikai kiadás kérdése c. előadás, Szabadkai Kosztolányi Dezső Napok, Szabadka)
2003-2005. Részvétel az OTKA Ideológák Kutatócsoport munkájában, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén
2004-től: Erasmus-koordinátori feladatok ellátása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén
2004-2006. A Kosztolányi Dezső kritikai kiadás előkészítő munkálatainak végzése
2007-től: A Kosztolányi kritikai kiadás forrásgyűjtésének koordinálása; szövegkiadások készítése

Kutatási területek:
- A Gonosz-kérdés filozófiai vonatkozásainak megjelenése irodalmi szövegekben
- James, Henry
- Kosztolányi Dezső