Dr. Szabó B. István egyetemi docens, szakcsoportvezető


E-mail: aleku@ludens.elte.hu
Szoba: Múzeum krt. 4/A III. em. 315.
Telefon: 411-6500/5270

Életrajz

1942. június 2-án született Szatmárnémetiben.

1965-ben szerzett magyar nyelv és irodalom—történelem szakos diplomát az ELTE BTK-n.

1965 és 1975 között az MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa (1971-től másodállásban), tanulmányokat, cikkeket publikál főként az 1945 utáni magyar prózairodalom köréből. Közben a Kritika olvasószerkesztője, az Új Írás rovatvezetője, a Mozgó Világ alapító felelős szerkesztője, a Fiatal Írók Munkaközössége vezetője, a TIT és a Magyar Rádió rendszeres előadója.

1971 és 1974 között az MSZMP KB Kulturális Alosztály munkatársa (irodalom, könyvkiadás, film).

1975 és 1983 között a Kulturális /Művelődési Minisztériumban filmfőigazgató.

1983 és 1989 között a Hungarofilm Vállalat igazgatója. Emellett 1983-tól másodállásban az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén adjunktus (magyar filmtörténet évfolyam-előadást és irodalmi szemináriumot tart).

1985—90: a Magyar Gazdasági Kamara Kulturális Tagozatának elnöke.

1990—92: a Művelődési Minisztériumban főcsoportfőnök (sajtó-ügyek), az Arany Lapok Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyvezetője, a Köznevelés főszerkesztője.

1992-től főállásban egyetemi adjunktus, az irodalomtudomány doktora (PhD, 1996), 1997-től egyetemi docens, habilitált (2003).

A Magyar Irodalomtörténeti Intézet igazgatója (2004—2006), igazgatóhelyettese (2006).

Az „Alkalmazott irodalomtudomány” önálló program vezetője (1993-tól). Az Alkalmazott Irodalomtudomány Szakcsoport vezetője (2004-től).

A Kari Tanács tagja (1993—1999 és 2004—2006), a Gazdasági Bizottság tagja (1996—2000) az Egyetemi Tanács (1999—2000), a kari Könyv- és Jegyzetbizottság tagja (2000-től).

A Historia Litteraria Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A Király István Irodalomtudományi Alapítvány kuratóriumi elnöke.

1996—2002: az MTA Társadalmi Kapcsolatok és Sajtóiroda igazgatója, az „Akadémia” felelős szerkesztője, az Akadémiai Kiadó igazgatósági tagja.

2002-től az MTA Társadalomkutató Központ főmunkatársa, irodalmi szerkesztő.

2003-tól a Magyar Mozgókép Alapítvány Játékfilmes Szakkollégium (valamint a Koprodukciós Szakkollégium) elnöke.

Nyelvvizsgák: angol (közép-és szaknyelvvel bővített középfok), orosz (középfok).

Szakmai díjak: József Attila-díj (1972), Kiváló Kamarai Munkáért (1990).

Fontosabb munkái (1993 után)

A Magvető nyomában. Móricz Zsigmondról, Bp., Anonymus, 1993, 153. (szerkesztés)
Feltáratlan értékek a magyar irodalomban, Bp., ELTE—MTA, 1994, 425. (szerkesztés)
Arany János-előadások, 1—4, Bp., Anonymus, 1994—1999. (szerkesztés)
Déry Tibor és a film = „D. T. úr X.-ben”. Tanulmányok és dokumentumok Déry Tiborról, szerk. Botka Ferenc, Bp., PIM, 1995. 115—126.
Irodalom és művészet (1945—1990) = Magyarország története (1918—1990), szerk. Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos, Bp., Korona, 1995, 312—329.; ill. 20. századi magyar történelem, szerk. u.ők, Bp., Korona, 1997.
Irodalmi és nyelvi tankönyvsorozat 6—18 éveseknek, Bp., Korona, 1996—99. (szerkesztés)
Irodalmi fogalmak kisszótára [Bárdos Lászlóval, Vasy Gézával szerkesztés], Bp., Korona, 1996, 523.; ill. kiegészítésekkel további kiadásokban.
Örkény, Bp., Balassi, 1997, 182 (Kortársaink).
Örkény István—Tardos Tibor, Minimítoszok/Minimythes, Bp., Palatinus, 1997, 270. (szerkesztés)
Ottlik Géza és Mándy Iván = Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom, főszerk. Sipos Lajos, Bp., Dunakanyar, 2000, 390—391.
Mészöly Miklós: Saulus = Irodalomtanítás az ezredfordulón, főszerk. Sipos Lajos, Celldömölk, Pauz—Westermann, 1998, 835—845.; ill.
Irodalomtanítás a harmadik évezredben, szerk. Fűzfa Balázs, Bp., Krónika Nova, 2006.
Merre van előre? = In honorem Czine Mihály, szerk. Görömbei András és Kenyeres Zoltán, Debrecen, Kossuth, 1999, 71—74.
Értés—megértés. Kenyeres Zoltán-emlékkönyv [szerkesztés és tanulmány:] Örkény és a film, Bp., Anonymus, 2004, 420—428.
Költőnk és Kora. József Attila Emlékév, 2005., Bp., Aspy Stúdió, 2005, 160. (szerkesztés)
Tehetünk-e valamint az irodalom védelmében? = Pomogáts-változatok, szerk. Angyalosi Gergely, Bp., Littera Nova, 2005. 149—154.
Magyar tudománytár, 6, Kultúra, szerk. Marosi Ernővel, Bp., MTA-Kossuth, 2006.