Dr. Schiller Erzsébet egyetemi adjunktus


E-mail: schillererzsebet@yahoo.com
Szoba: Múzeum krt. 4/A III. em. 319.
Telefon: 411-6500/5270

Életrajz

1964-ben született Budapesten.
1988-ban végzett az ELTE BTK magyar-orosz szakán.
1993 és 1996 között az egyetem Magyar Irodalomtudományi Intézete Nyugat-alprogramjának volt doktorandusz hallgatója. 1998 óta dolgozik a Bölcsészettudományi Karon: három évig a Ruszisztikai Központ munkatársa volt, 2001 szeptemberétől a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéken és az Alkalmazott Irodalomtudományi Szakcsoportban tanít.
2000-ben védte meg PhD-dolgozatát A Nyugat magyar irodalmi hagyományképe a folyóirat első korszakában (1908—1914) címmel, témavezető: Kenyeres Zoltán.
Szerkesztéssel, fordítással is foglalkozik, a Digitális Irodalmi Akadémia munkatársa.

Fontosabb munkái

Könyv
„Szimat és ízlés”. A Nyugat magyar irodalomtörténeti hagyományképe (1908—1914), Bp., Ister, 2005, 173.

Sajtó alá rendezés
Amade László versei. Régi magyar költők tára XVIII. század, VII., Bp., Balassi, 2004, 479. (szerkesztés Ajkay Alinkával közösen, jegyzetek)

Cikkek, tanulmányok
Borisz Paszternak levelezéséről, Nagyvilág, 1990, 2. sz., 291-293.
„Megértük”. Ligyija Csukovszkaja, Nagyvilág, 1992, 1. sz., 133-134.
Arany János orosz fogadtatása, Filológiai Közlöny, 1993, 2. sz., 149-157.
Beszédes szótlanság. Nyikolaj Gogol: Válogatás barátaimmal folytatott levelezésemből, Pannonhalmi Szemle, 1997, 4. sz., 111-116.
A Jövendő orosz anyaga = Dolce Filologia. Irodalomtörténeti, kultúratörténeti és nyelvészeti tanulmányok, szerk. Hetényi Zsuzsa, Bp., ELTE BTK, 1998, 343-352.
A prózaíró Paszternak drámatöredéke, Nagyvilág, 2000, 11. sz., 1075-1076.
Évfordulóra - Marina Cvetajeva levelei elé, Nagyvilág, 2001, 8. sz., 1282-1283.
Az utolsó utáni mondatok. Tragédia = A kifosztott Móricz? Tanulmányok, szerk. Fenyő D. György, Bp., Krónika Nova, 2001, 63-66.
A Nyugat folyóirat viszonya az irodalomtörténet-íráshoz = Változatok a modernitásra. Tanulmányok a Nyugatról, szerk. Gintli Tibor, Bp., Anonymus, 2001, 5-18.
Time and Space in Pasternak's Doctor Zhivago and This World = http://aatseel.org/program/aatseel/2002/program.html
Forgatott könyvek = Muszter, 2003, 1. sz.
Hagyomány: feladat és örökség. Schöpflin Aladár az 1920-as években = "egy csonk maradhat". Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról, szerk. Hansági Ágnes et al., Ráció, 2004, 43-53.
„Cifraság nélkül való szép”. Lengyel Géza képzőművészeti írásai a korai Nyugatban = Értés - megértés. Kenyeres Zoltán-emlékkönyv, szerk. Szabó B. István, Bp., Anonymus, 2004, 299-307.
A fehér kőhal. Berniczky Éva: A tojásárus hosszúnapja, Holmi, 2005, 1. sz., 89-95.
Schöpflin Aladár városa, Holmi, 2005, 9. sz., 1177-1182.
Átvérzett fehér foltok. Borisz Akunyin magyarul megjelent regényei (Azazel, Török csel, Leviathan) = http://www.szv.hu/kritika/atverzett-feher-foltok