Dr. Schein Gábor egyetemi docens


E-mail: gaborschein@hotmail.com
Szoba: Múzeum krt. 4/A II. em. 319.
Telefon: 411-6500/5270

Életrajz

1969. július 2-án született Budapesten.
1987-ben a budapesti József Attila Gimnáziumban érettségizett.
1993-ban az ELTE-n magyar és német szakos középiskolai tanári diplomát szerzett.
1994-től 1996-ig a debreceni KLTE Germanisztikai Intézetében modern német irodalmat, 1996-tól 1998-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Esztétika Tanszékén modern esztétikai elméleteket oktatott. 1994-től az ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének tanára. 2005-től egy évig a Bécsi Egyetem vendégtanára volt.

PhD-fokozatot 1997-ben szerzett, disszertációjának címe: Poétikai kísérletek az Újhold költészetében (Nemes Nagy Ágnes, Lator László, Pilinszky János, Rába György)

1994-1995-ben a Határ, 1995-től 2005-ig a Pannonhalmi Szemle szerkesztőségének tagja volt. 2003-tól az Irodalomtörténet főszerkesztője.

Szépirodalmi művei és irodalmi tanulmányai 1990 óta jelennek meg folyóiratokban, antológiákban és önálló kötetekben.

Fontosabb munkái

Szavak emlékezete, Bp., Kráter, 1991, 86. (verseskötet)
Cave canem, Bp., Kráter, 1993, 64. (verseskötet)
Nemes Nagy Ágnes költészete, Bp., Belvárosi, 1995, 143. (monográfia)
Elhangolás, Bp., JAK—Balassi, 1996, 65. (verseskötet)
Irijám és Jonibe, Pécs, Jelenkor, 1998, 56. (verseskötet)
Irodalom tankönyv 14-15 éveseknek (Gintli Tiborral közösen), Bp., Korona, 1997, 316.
Irodalom tankönyv 15-16 éveseknek, (Gintli Tiborral közösen), Bp., Korona, 1998, 461.
Poétikai kísérlet az Újhold költészetében, Bp., Universitas, 1998, 310. (monográfia)
Hosszú menet a küszöbön. Esszék a német irodalom tárgyköreiből, Bp., Korona, 2001, 164.
Üveghal, Bp., Magvető, 2001, 66. (verseskötet)
Weöres Sándor. Életrajz, Bp., Elektra, 2001, 114.
Füst Milán válogatott művei, Pécs, Alexandra, 2002, 409. (szerkesztés)
Mordecháj könyve, Pécs, Jelenkor, 2002, 86. (kisregény)
(retus), Pécs, Jelenkor, 2003, 68. (versek)
Az irodalom rövid története, I, (Gintli Tiborral közösen), Pécs, Jelenkor, 2003, 634.
Lázár!, Pécs, Jelenkor, 2004, 134. (kisregény)
Lazarus!, übersetzt von Wilhelm Droste, Stuttgart, Edition Solitude, 2004.
Panaszénekek, Pécs, Jelenkor, 2005, 77. (versek)
Nevetők és boldogtalanok. Füst Milán művészete (1909-1927), Bp., Akadémiai, 2006, 312.