Dr. N. Pál József egyetemi adjunktus


E-mail: npjozsef@freemail.hu
Szoba: Múzeum krt. 4/A III. em. 322.
Telefon: 411-6500/5259

Életrajz

1957. december 20-án született Pethőhenyén.
1976-ban érettségizett a Ganz Ábrahám Gépészeti Szakközépiskolában Zalaegerszegen.
1976-1979 között esztergályos, raktáros és közkatona.
1979-1984 között ez ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar-történelem szakos hallgatója.
1984-1985-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum szakalkalmazottja, elsősorban Móricz Zsigmond hagyatékának rendezésében vett részt, munkatársa a Móricz Zsigmond a Nyugat szerkesztője című levelezéskötetnek.
1985-1988 között a Magyar Tudományos Akadémia tudományos továbbképzési ösztöndíjasa, kutatási területe a második világháború alatti magyar szellemi ellenállás története, tudományos témavezetője Király István.
1988-tól az ELTE Bölcsészettudományi Kara XX. századi magyar irodalmi, majd modern magyar irodalmi tanszékének oktatója, tanársegéd, majd adjunktus.
1985-től publikál rendszeresen. Írásai leginkább a Kortárs, a Hitel, az Új Forrás s a Magyar Szemle című folyóiratokban jelentek meg.
Még egyetemistaként szerzője lett a Magyar irodalom története (1945-1975) című kiadvány 1990-ben megjelent próza- és drámakötetének, amelybe négy dolgozatot írt.
Az Ady Endre-életmű kritikai kiadásának munkatársa, az 1908-1909-es anyagot tartalmazó összegyűjtött versek negyedik kötetének egyik sajtó alá rendezője. A könyv 2006 őszén jelenik meg.
Kutatási területe a huszadik századi magyarországi eszmetörténet, ezen belül a népi irodalom és mozgalom története, valamint irodalom és a politika történetének 1945 utáni érintkezési pontjai.

Fontosabb munkái

Önálló kötetek
„Tisztának a tisztát őrizzük meg”. Tanulmányok, kritikák a huszadik századi magyar irodalomról és történelemről, Miskolc, Felsőmagyarország, 2001, 435.
„A megtartók jöjjenek...”. Tanulmányok, kritikák a huszadik századi magyar irodalom történetéből. Miskolc, Felsőmagyarország, 2004, 368.
Czine Mihály, Magyar irodalom a huszadik században, Bp., Kortárs, 2001, 215. (szöveggondozás és utószó)
Ahogy lehet. Szabó Pál emlékezete, Bp., Nap, 2004, 262. (válogatás, szerkesztés, összeállítás)

Tanulmányok
A népi írókról szóló állásfoglalás és történeti-ideológiai háttere, Válasz-Évkönyv, I, Bp., 1989, 171-198.
Gondolatkísérlet Németh László és a hatvanas évek viszonyáról, Új Forrás, 1996, 4. sz., 32-43.
Önveszélyes felejtéseink történetéből. Veres Péter és a hatvanas évek, Új Forrás, 1998, 5. sz., 76-89.
Egy történész-koncepció körülményei és következményei. Pillantás a Molnár Erik-vitára, Hitel, 1999, 2. sz., 52-65.
Létezhetésünk alapszerkezete—Cserszegtomajon. Szabó István és a Csanaki-novellák = In honorem Czine Mihály, szerk., Görömbei András és Kenyeres Zoltán, Debrecen, Kossuth, 1999, 252-259.
Ki (mi) fosztogat itt bennünket? Füstölgő meditáció a Móricz-felejtésről, Hitel, 2000, 1. sz., 55-62.
„...védeni egy kis várat”. Ottlik Gézáról, amikor a Továbbélők megjelent, Kortárs, 2000, 2. sz., 101-109.
Krónika és vallomás a sorsunkról—meg a körülmények. Czine Mihály irodalomtörténetéről, Hitel, 2000, 4. sz, 36-51.
Aki fiatal író maradt mindörökre. Balázs Józsefre emlékezve, Kortárs 2000, 9. sz., 94-99.
Az életmű kegyelmi pillanata. Németh László és az 1956-os forradalom, Kortárs, 2001, 4. sz., 74-88.
„...megbízható műszer a nemzet kezében”. Németh László élete levelekben (1948-1975), Új Forrás, 2001, 4. sz., 72-83.
Szeretett volna élni 2000-ig. Szilágyi Domokosról huszonöt év után, Kortárs, 2001, 12. sz., 108-115.
Sánta Ferenc jelenléte, Napút, 2002, 8. sz., 32-37.
A „gulyáskommunizmus” múltja és jelene—s ami mögötte van. A kádári tudat és a polgárosodás — meg az irodalom, Kortárs, 2003, 1. sz., 1-12.
„Ez az öreg ügynök, ez volt számomra akkor a magyarság”. Németh László Móricz Zsigmond-képének változásai, Kortárs, 2005, 6. sz., 75-91.