Prof. Dr. Kenyeres Zoltán egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető


E-mail: kenyereszoltan@t-online.hu
Szoba: Múzeum krt. 4/A III. em. 333.
Telefon: 411-6500/5113

Életrajz

1939. január 17-én született Budapesten.
1957-1962 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-angol szakos hallgatója.
1962-1964 között a Kossuth Kiadó szerkesztője.
1964-1981 között az MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa.
1967-1971 között az (intézetben szerkesztett) Kritika belső szerkesztőségi tagja.
1972-1981 között az intézet értéktudományi csoportjának vezetője.
l974-től 1981-ig az intézet tudományos titkára.
1975-1992 között a Látóhatár szerkesztője.
1978-ban József Attila díjjal tüntetik ki.
1981-ben docensi kinevezést nyer az ELTE BTK XX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékére.
1986: az irodalomtudomány doktora.
1988: egyetemi tanári kinevezése.
1992-2004 között az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézetének igazgatója.
1994-2004 között a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék vezetője.
1995-ben Komlós Aladár díjat kap.
1999-től Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesül.
1999-től a Nemzeti Kulturális Alap folyóirat-kuratóriumának tagja.
Tagja az Irodalomtörténet és a Vigilia szerkesztőbizottságának, tagja az MTA I. Osztály mellett működő Irodalomtudományi Bizottságnak, a Magyar Akkreditációs Bizottság Irodalmi és Néprajzi Szakbizottságának, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségének.

Fontosabb munkái

Önálló könyvek
Gondolkodó irodalom, Bp., Szépirodalmi, 1974, 472. (tanulmányok a modern irodalom köréből)
A lélek fényűzése, Bp., Szépirodalmi, 1983, 490. (tanulmányok a 19. és 20. századi irodalom köréből)
Tündérsíp, Bp., Szépirodalmi, 1983, 354. (monográfia Weöres Sándor költészetéről)
Irodalom, történet, írás, Bp., Anonymus, 1995, 343. (tanulmányok a magyar irodalomtudomány történetéről a kezdetektől máig)
Ady Endre, Bp., Korona, 1998, 199. (monográfia)
Etika és esztétizmus. Tanulmányok a Nyugat koráról, Bp., Anonymus, 2001, 244.
Korok, pályák, művek. Válogatott tanulmányok, Bp., Akadémiai, 2004, 405.

Tanulmányok 2004 óta
A rezignáció, Irodalomismeret, 2004, 6. sz., 92-95.
Mese = Pomogáts-változatok, szerk. Angyalosi Gergely, Bp., Littera Nova, 2005, 121-123.
Írástudók?, Vigilia, 2005, 2. sz., 142-145.
Párhuzamos történetek, 1933. József Attila, Nyugat, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Új Dunatáj, 2005, 2. sz., 20-46 és 2005, 3. sz., 5-35.
„Magad emésztő”, Irodalomtörténet, 2005, 4. sz., 361-367.
Az Óperenciás tengeren = „Szabad-ötletek...” Szőke György tiszteletére, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2006, 265-269.
Irónia, metafizika, irgalom, Vigilia, 2006, 1. sz., 18-24.
Egy Kosztolányi-vers körül = Látó szívvel, Bp., 2006, 732-747.
Ady Endre és akiknek nem kell. Töredékek = A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére, szerk. Fűzfa Balázs, Szombathely, Savaria University Press, 2006, 192-196.