Dr. Gintli Tibor egyetemi adjunktus


E-mail:gintli_tibor@freemail.hu
Szoba: Múzeum krt. 4/A III. em. 322.
Telefon: 411-6500/5259

Életrajz

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar-történelem szakos diplomát 1991-ben. Ezt követően az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumában kapott tanári állást. 1996. szeptemberétől az egyetem rektora egy évre, majd 1997. szeptember 1-jétől határozatlan időre megbízta a magyar nyelv és irodalom szakos vezetőtanári feladatok ellátásával.

1996-ban summa cum laude minősítéssel egyetemi doktori címet szerzett. Az Ady-líra képhasználatának változásait vizsgáló tanulmányával 1998 decemberében elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia pedagógus kutatói pályadíját.

1999. szeptember 1-jétől az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén dolgozott kezdetben tanársegédi, 2005 szeptemberétől adjunktusi beosztásban.

Publikált tanulmányaiban elsősorban Ady és Krúdy műveinek értelmezésére vállalkozott. Két tanulmánykötet összeállításában (Változatok a modernitásra , Bp., Anonymus, 2001; Pillanatkép a hazai irodalomtudományról , Bp., Anonymus, 2003) szerkesztőként is szerepet vállalt. 2003 decemberében a Jelenkor Kiadó gondozásában megjelent Schein Gáborral közösen írt könyve Az irodalom rövid története címmel, melyet a Magyar Írószövetség az Év könyve díjjal jutalmazott.

2004 júniusában sikeresen védte meg Személyiség-elbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben című PhD-értekezését, melyet a bizottság summa cum laude minősítéssel értékelt. Az értekezés 2005-ben könyv alakban is megjelent az Akadémiai Kiadó gondozásában „ Valaki van, aki nincs” címmel.


Fontosabb munkái

Kötetek
Az irodalom rövid története. A kezdetektől a romantikáig, Pécs, Jelenkor, 2003, 634. ( Schein Gáborral közösen)
„Valaki van, aki nincs” . Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben, Bp., Akadémiai, 2005, 193.

Szerkesztett kötetek
Változatok a modernitásra , Bp., Anonymus, 2001, 268.
Pillanatkép a hazai irodalomtudományról , Bp., Anonymus, 2002, 504.

Tankönyvek ( Schein Gáborral közösen)
Irodalom tankönyv 14-15 éveseknek , Bp., Korona, 1997, 316.
Irodalom tankönyv 15-16 éveseknek , Bp., Korona, 1998, 461.

Tanulmányok, cikkek
A Minden-élmény jelentősége Ady lírájában , Irodalomtörténet, 1994, 1-2. sz., 33-45.
Ady-versek tanítása a 8. és a 10-11. évfolyamon = Irodalomtanítás az ezredfordulón , főszerk. Sipos Lajos, Celldömölk, Pauz-Westermann, 1998, 556-564.
Ady és Kierkegaard , Iskolakultúra, 1998, 9. sz., 37-47.
A szent Lehetetlenség , Iskolakultúra, 1999, 1. sz., 92-95.
Ádám és a torz viszony , Irodalomtörténeti Közlemények, 2000, 3-4. sz., 440-453.
Változatok a modernitásra [szerkesztés és tanulmány:] A szerelem elbeszélésének változatai Krúdy epikájában , Bp., Anonymus, 2001, 32-45.
Pillanatkép a hazai irodalomtudományról [szerk. Kenyeres Zoltánnal és tanulmány:] Elbeszélői hang és identitás a Boldogult úrfikoromban című regényben , Bp., Anonymus, 2002, 144-164.
Narratív identitás Krúdy Gyula Napraforgójában , Irodalomtörténet, 2003, 396-419.
Rezeda Kázmér mint olvasó = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2003, 4. sz., 444-457.
Metafora és önazonosság Krúdy Gyula regénytöredékében , Iskolakultúra, 2004, 6-7, 97-106.
Az eredet iróniája . Krúdy „ történetietlen” történelmi regénye, A templárius = Értés - megértés . Kenyeres Zoltán-emlékkönyv, szerk. Szabó B. István, Bp., 2004, 310-322.
A szerelem elbeszélésének platonizáló elemei Krúdy Gyula Palotai álmok című regényében = Genesia . Tanulmányok Bollók János emlékére, szerk. Horváth László et al., Bp., Typotex, 2004, 605-616.
Bovary úr vagy Bovaryné ? , Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2004, 413-421.
Hajózni vagy megérkezni? Az emlékezés kérdései Krúdynál, Literatura, 2005, 79-96.
Ady beszédmódja az istenes versekben , Iskolakultúra, 2006, 7-8, 27-33.
Szépirodalmi műfajok napjainkban , Palócföld, 2006, 129-136.