Prof. Dr. Wéber Antal publikációi

Főbb munkái:

A magyar regény kezdetei, Akadémiai, 1959, 236.
A szentimentalizmus, Gondolat, 1871 és 1981, 231.
Irodalmi irányok, távlatból, Szépirodalmi, 1974, 387.
Kolozsvári Grandpierre Emil, Kortársaink. Akadémiai Kiadó, 1986, 230.
Toldy Ferenc, Nagy magyar tudósok, Akadémiai, 1986, 189.
Jókai Mór, Élet-kép sorozat, Elektra Kiadóház, 2001, 131.

Előkészületben:
Magyarország 1514-ben és 1848-ban. Történelmi regény vagy regényes történelem.