Devescovi Balázs publikációi

Önálló könyv

A mítosz és Fanni. A Kármán József körüli legendák és a Fanni hagyományai t környező mítosz(ok) elemzése [diskurziválás] 5.0. Osiris Kiadó - Pompeji Alapítvány, Budapest-Szeged, 2000. 220. p.

    Kritika:
    Borbély Szilárd: Ex Libris. Élet és Irodalom, 2001/38. szám.
    Bódi Katalin: Devescovi Balázs, A mítosz és Fanni: A Kármán József körüli legendák és a Fanni hagyományai t környező mítosz(ok) elemzése [diskurziválás] 5.0 Avagy: hogyan olvassuk újra a Fanni hagyományai val irodalomtörténetírásunkat? Irodalomtörténet, 2002/1.


Tanulmány

A gyalogfenyőről [újramese]. Pompeji, 1996/2. 198-213. p.
A falu jegyzője mondatairól - középpontosítás -. Szöveghatárok feloldódása. Új Holnap különszám, 1997. 46-64. p.
„A falu jegyzője” mondatairól (jellemeiről, cselekményeiről, etc), középpontosítás. Pompeji, 1997/2-3. 212-244. p.
A mítosz és Fanni [diskurziválás]. Palimpszeszt, 10. szám. 1998. URL: http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt.
HB - újraolvasni II. -. Szépliteraturai Ajándék, 1999/2-3.
Mit lehet tudni A falu jegyzője első két kiadásáról, és mi következik ezekből az irányregényre nézvést? Irodalomtörténet, 2002/2. 219-231. p.
A' Rom, a' Khaos és a' Matrix. In A Rom. deKON-KÖNYVek 26. Szerkesztette Füzi Izabella - Odorics Ferenc. Gondolat Kiadói Kör - Pompeji, Budapest - Szeged, 2003. 117-132. p.
Kísértetek A' vadászlakban. In klasszikus - magyar - irodalom - történet. tanulmányok. Szerkesztették Dajkó Pál, Labádi Gergely. Tiszatáj könyvek, Szeged, 2003. 361-382. p.
Történettudomány versus szépirodalom. A Magyarország 1514-ben mint történelmi regény. Irodalomtörténet, 2004/4. 454-484. p.
A hagyomány szövegbezártsága. [Közelítések A karthauzi-hoz.] Irodalomtörténeti Közlemények, - megjelenés előtt.


Kritika, cikk, recenzió

Ady Endre: :Csokonai Vitéz Mihály. - bog -. Sulinet, 2000. URL: http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/ad/0/1489/debaadye.htm
A falu jegyzője tájszemlélete. (gyűjtögetés). Cédrus, 2001/április. 3-6. p.
Bodor Béla: Régi magyar regénytükör. BUKSZ, 2001. Tél. 389-392. p.
A Schumacher College. 1-2. Napút, 2002/3. 55-58. p., 2002/4. 53-57. p.
Fanni természetessége. Módszertani Lapok. Magyar. 2002. 3-4. 28-33. p.


Konferencián való előadás

A' Rom, a' Khaos és a' Matrix. Vörösmarty Mihály: A Rom. DekonFERENCIA VIII. Szeged, Mojo 2001. április 26-27.
Az ökokritika hasznáról és káráról. Környezet-Kultúra-Anyanyelv Konferencia. Budapest, 2002. január 18.
„Et in Arcadia ego” (A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése). Kerekasztal-beszélgetés: A történelmi regény a 19. századi magyar irodalomban. (Bényei Péter, Devescovi Balázs, Hites Sándor, Imre László, Szilágyi Márton). Debrecen, 2005. január 26-28.


Szövegkiadás

Munkacsoportokban közreműködőként
József Attila: Tanulmányok és cikkek 1923-1930. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.
József Attila: Tanulmányok és cikkek 1923-1937. Gépeskönyv, Budapest, 1999. URL: http://magyar-irodalom.elte.hu/ja
Jósika Miklós: Brüsszeli levelek. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1999.
Jósika Miklós: Brüsszeli levelek és más írások. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2000.

Önállóan
Németh Gábor: A Semmi Könyvéből. Gépeskönyv-ELTE BTK Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program, Budapest, 2000. URL: http://magyar-irodalom.elte.hu/~totnes/sk
Eötvös József: A' falu' jegyzője. Gépeskönyv, 2003. URL: http://magyar-irodalom.elte.hu/~totnes/eotvos