Bíró Ferenc publikációi

Könyv
Katona József, Balassi Kiadó, Budapest, 2002
A magyar irodalom a felvilágosodás korában, Balassi Kiadó, Budapest, (negyedik, javított és bővített kiadás), 2003
Tanulmányok a magyar nyelv ügyének XVIII. századi történetéből. (Szerkesztette Bíró Ferenc), Argumentum, Budapest, 2005

Folyóirat
A Bánk bánról, ItK, 2000, 24-61
Magyarság, Bessenyei György programjáról, Irodalomtörénet, 2004/2, 230-255
A kialakulás ideje (A fiatal Kazinczy és a nyelvkérdés), ItK, 2004, 429-455
Nyelv, „tudományok”, nemzet (Vázlat a felvilágosodás egyik sajátosságáról), Holmi, 2005, május, 580-594

Tanulmánykötetekben megjelent írások
A „tudományok”, a nemzeti nyelv és az eredetiség, in: Mesterek és tanítványok, Ünnepi tanulmánykötet Csetri Lajos tiszteletére, Budapest, 1999, Magvető Kiadó, 59-67
Nemzet és állam, Szent István alakja felvilágosodás kori magyar irodalom tükrében, in: A magyar államiság ezer éve, Budapest, ELTE - Eötvös Kiadó, 2001, 477-484
„Szép bajai” a régi időknek (Katona József és a történelem), in: A XIX. század vonzásában (Tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére), Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, 2001, 18-30

Sorozatszerkesztés (Debreczeni Attilával)
Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század
Közköltészet I, (Sajtó alá rendezte Küllős Imola és Csörsz Rumen István),Balassi Kiadó, Budapest, 2000
Szentjóbi Szabó László Összes Költeményei, (sajtó alá rendezte Debreczeni Attila) Balassi Kiadó, Budapest, 2001
Toth István költői művei,(sajtó alá rendezte Oelovszy Géza), Balassi Kiadó, Budapest, 2001
Amadé László Versei, (sajtó alá rendezte Schiller Erszébet), Balassi Kiadó, Budapest, 2004

Sorozatszerkesztés (Kókai Györggyel)
Bessenyei György Összes Müvei
Bessenyei György, Tariménes utazása (sajtó alá rendezte Nagy Imre), Balassi Kiadó, Budapest, 2000