Vitekné Balogh Piroska egyetemi tanársegéd


E-mail: sorsbona@axelero.hu
Telefon: 411 6500 / 5262
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A II. em. 220.
Fogadóóra: Sz 11:30-12, 13:30-14
Publikációk

Személyes adatok:
Születési dátum: 1975. június 21.
Családi állapot: 1998 óta van férjnél, 2001-ben született fia, Márk, 2006-ban leánya, Hedvig

Tanulmányok:

 • magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diploma, ELTE BTK, 1998, minősítése: kiváló.
  Szakdolgozat: Esztétika és irodalom a XVIII-XIX. század fordulóján: Schedius Lajos előadása 1801-1802-ből. Témavezető: Szilágyi Márton
 • történelem szakos középiskolai tanári diploma, ELTE BTK, 1998, minősítése: kitüntetéses. Szakdolgozat: Fejezetek egy leveleskönyvből. Palásthy Márton levelei Koppi Károlyhoz. Témavezető: Poór János
 • latin nyelv és irodalom szakos bölcsész diploma, ELTE BTK, 2001, minősítése: kiváló. Szakdolgozat: Horatius noster. Schedius Lajos Horatius-előadása 1794-95-ből. Témavezető: Ritoók Zsigmond
 • PhD, ELTE BTK Magyar irodalomtörténeti doktoriskola Felvilágosodás kori magyar irodalom alprogramja, 2005, minősítése: summa cum laude. A disszertáció: Ars scientiae. Közelítések Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz. Témavezető: Szilágyi Márton.

  Munkakörök:
  1999-től az ELTE BTK XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tanársegédjeként felvilágosodás- és reformkori magyar irodalomtörténetet tanít, szakdolgozatok témavezetője, és részt vesz a magyar szakos kiegészítő- és doktorandusz-képzésben.

  Ösztöndíjak:
 • tudományos ösztöndíj az ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szakán (1996, 1998)
 • Baraxa-Soós-ösztöndíj (1997)
 • köztársasági ösztöndíj (1996, 1997, 1998)
 • CEEPUS-ösztöndíj, egy hónapos tudományos kutatómunka Bécsben (2000)
 • Pro Renovanda Culturae Hungariae ösztöndíj, Dunatáji népek kutatása Szakalapítvány (DN2002/33), 18. századi magyarországi és nemzetiségi irodalomról, tudományos eredményekről - németül. Schedius Lajos folyóirat-szerkesztői tevékenysége témában (2002)
 • Habsburg Történeti Intézet junior ösztöndíja, Schedius Lajos János (1768-1847), a 18-19. századi Habsburg kultúrpolitika reprezentánsa témával, ennek keretében egy hónapos kutatómunka Göttingenben (Max Planck Institut für Geschichte), egy hetes kutatóút Pozsonyba (Evangélikus Lyceum Levéltára) (2004)

  Tudományos projektek:
 • Oktatási Minisztérium Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok pályázat, Felsőoktatás (5.) program (NKFP 5/0125/2002), A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése című pályázaton belül Schedius Lajos esztétikai írásai című válogatás szerkesztője, továbbá Dayka Gábor prózai műveinek kiadásán belül a latin szövegek fordítója és sajtó alá rendezője (2002-2006)
 • Oktatási Minisztérium Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok pályázat, Felsőoktatás (5.) program (NKFP 5/0024/2002), Neolatin irodalom Magyarországon című, az MTA Irodalomtudományi Intézet keretein belül futó pályázaton számos Schedius-szöveg fordítója, kiadója, tanulmányok szerzője (2002-2006)
 • OTKA támogatás, (OTKA T034858, témavezető Bíró Ferenc) a Nemzet, nyelv, irodalom. A magyar nyelv a XVIII-XIX. századforduló kulturális intézményeiben pályázat, feladatom volt a magyar nyelv státuszának vizsgálata az Ephemerides Budenses latin folyóirat szövegében. A vizsgálat eredményeként (Szilágyi Mártonnal, társszerzőként) elkészített tanulmány 2005-ben jelenik meg a program eredményeit összefoglaló tanulmánykötetben (2001-2003)
 • OTKA támogatás, (OTKA T034847, témavezető Sahin-Tóth Péter) az ELTE BTK Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék történészeivel közös projektben, Tudomány és polgárosodás kérdéseit feldolgozandó, melynek keretén belül Koppi Károly történészprofesszor tudományszervező és tudományos alkotói tevékenységét vizsgálva (2001-2004)
 • Pro Renovanda Culturae Hungariae ösztöndíj, Tradíció és szakszerűség: a társadalmi és intézményi fejlődés útjai, nemzeti-nemzetiségi ellentétek a Duna-menti népek (szlovákok, horvátok, svábok) életében a 18. századi Magyarországon témában, a 18. Századi Kutatócsoport projektjén belül (2001)
 • Több 18-19. századi latin nyelvű szöveg fordítója. Ezekből az Osiris Kiadónál, Pajkossy Gábor szerkesztette szöveggyűjteményben jelent meg Ócsai Balogh Péter 1790-es programjának fordítása; illetve egy, Z. Kovács Zoltán által szerkesztett antológiában számos latin és német nyelvű Szerdahely György Alajos- és Schedius Lajos-szöveg fordítása, kommentálása lát várhatóan napvilágot.
 • A 18-19. századi magyar irodalom és történelem mellett a kortárs szépirodalmat is próbálta figyelemmel kísérni. Tanúsítják ezt az elmúlt néhány évben megjelent kötetekről írott kritikái, melyek az Alföld, a Holmi, az Élet és Irodalom, továbbá a Tiszatáj, az Életünk, a Somogy és a Kortárs című irodalmi folyóiratokban jelentek meg.
 • H. Balázs Éva professzorasszony munkatársaként részt vett a 2001 decemberében megjelent Magyar leveleskönyv sajtó alá rendezésében.
 • Király Béla professzor munkatársaként több, a Columbia University Press katalógusában szereplő kötetben tanulmányszerzőként, illetve az 1956-os magyar emigráció történetét tárgyaló kötetekben társszerkesztőként szerepel.

  Nyelvtudás:
  Angol C típusú középfokú állami nyelvvizsga, Cambridge FCE nemzetközi nyelvvizsga
  Orosz C típusú középfokú állami nyelvvizsga
  Latin C típusú középfokú állami nyelvvizsga, illetve egyetemi szakos végzettség